Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο

Xerox® Color 550/560/570

Τελική επεξεργασία και Επιλογές

Τελική επεξεργασία και Επιλογές

Τροφοδοσία και τελική επεξεργασία
  • Τελική επεξεργασία: Standard Finisher, Advanced Finisher, Professional Finisher
  • Δημιουργία φυλλαδίου: Booklet Maker Finisher
  • SquareFold Trimming: SquareFold Trimmer Module
  • Διάτρηση: GBC® AdvancedPunch
  • Stapling: Χειροκίνητο συρραπτικό