Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο

DocuColor 8080

Τελική επεξεργασία και Επιλογές

Τελική επεξεργασία και Επιλογές

Τελική επεξεργασία
  • Tape binding with Xerox Tape Binder
  • Hole punching with GBC® FusionPunch II
  • Lay flats with GBC® eBinder II
  • Cutting with Duplo DC-645 Slitter/Cutter/Creaser or Duplo DC-745 Slitter/Cutter/Creaser