Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο

Inkjet ψηφιακή πρέσα παραγωγής Xerox® Brenva® HD

Το προϊόν Xerox Brenva HD δεν πωλείται πλέον ως νέο.

Μέχρι
300σελ./λεπτό
Μέχρι
3Mσελίδες/μήνα

Είστε έτοιμοι για αναβάθμιση;
Εξετάστε το Xerox Baltoro HF

Δείτε το Xerox Baltoro HF

Σχετικά Προϊόντα