Μονόχρωμη Inkjet Πρέσα Xerox® Trivor® 2400 HD Press

Το προϊόν Μονόχρωμη Inkjet Πρέσα Xerox Trivor 2400 HD Press δεν πωλείται πλέον ως νέο.

Μέχρι
200μέτρα ανά λεπτό
Μέχρι
25Mσελίδες/μήνα

Είστε έτοιμοι για αναβάθμιση;
Εξετάστε το Inkjet Πρέσα Xerox Trivor 2400 HF

Δείτε το Inkjet Πρέσα Xerox Trivor 2400 HF