Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενο

Inkjet Πρέσα Xerox® Rialto® 900 MP

Τελική επεξεργασία και Επιλογές

Τελική επεξεργασία και Επιλογές

Τελική επεξεργασία
  • Μέγιστη παραγωγικότητα με τον Διπλό Ταξινομητή Υψηλής Χωρητικότητας
  • Συνεχής παραγωγικότητα με Ένδειξη Χαμηλής Στάθμης κατά τη Λειτουργία
  • Οριζόντια και γραμμική διάτρηση σε πλήρη ονομαστική ταχύτητα με Εσωτερικό Δυναμικό Διατρητή
Διακομιστές εκτυπώσεων
  • Xerox® Impika® IPDS Controller
  • Xerox® Impika® PDF Controller
Αύξηση Ταχύτητας
  • Το προαιρετικό σετ αύξησης ταχύτητας περιλαμβάνει αναβάθμιση λογισμικού και μνήμης. Με την αύξηση της ταχύτητας επιτυγχάνεται ταχύτητα έως και 64μ./λεπτό.