Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενοΚάντε κλικ για να δείτε τη Δήλωση μας για την Προσβασιμότητα ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα.

Print samples with metallic ink from the Xerox Iridesse Production Press

Speciality Dry Inks

Add a new dimension to the page, and to your print business.

Add Sparkle and Shine with Xerox® Speciality Dry Inks.

Xerox® Speciality Dry Inks — including Metallic, White, and Clear — help you outshine your competition by adding incredible value to your digital prints. It's easier than ever to create stunning, premium effects that deliver impactful results with Clear Dry Ink , White Dry Ink, and Metallic Dry Inks.

Xerox® Metallic Dry Inks

The newest Speciality Dry Inks let you migrate more jobs to digital, creating silver and gold metallic effects with images, artwork, logos, text, seals, and personalised communications.

Mixed Metallics print sample

Highlight logos and graphic elements with stunning metallic effects.

metallic ink

Enhance the look of photos and collateral with metallic image overlays.

wedding invitation metallic ink

Bring the eye-catching value of metallic inks to personalised communications to add even more pop to your jobs.

Xerox® White Dry Ink

Xerox White Dry Ink plays multiple roles in the printing process:

  • It enables white to be printed on colored substrates — sitting atop either non-white media or CMYK-printed images.

  • It can provide a bright white base coat for optimizing CMYK vibrancy and enabling variable information printing on colored surfaces.

  • It can broaden the range of non-white substrates that can be used for invitations, menus and various marketing pieces — such as direct mail, postcards, business cards and posters — often to striking effect.

  • And when printed in percentages rather than full coverage, white ink can create frost or translucent effects.

wedding invitation white dry ink

Kraft (tan-colored) and dark folding carton board are more functional and attractive with White Dry Ink.

Holiday Card White Dry Ink

Using White Dry Ink with dark cover weight stocks opens up a world of opportunities to create striking designs on direct mail, invitations and postcards.

white dry ink book cover white horse

Manually printing an additional layer of White Dry Ink can increase opacity. For this folder, the horse and text were printed with a first layer of white. The text was then manually printed with a second layer of white to stand out brilliantly against the black cover stock.

Xerox® Clear Dry Ink

Xerox Clear Dry Ink allows you to add new dimensions to output using spot, flood, or textured effects.

poster clear dry ink

Flood an entire page for sheen and protection with a varnish effect.

Colorful flyer for a farmers market with the logo overlaid in white over pictures of vegetables

Use a spot application to make specific elements pop or apply authentication marks.

dimensional effect

Magnify the dramatic dimensional effect by adding multiple passes of Speciality Dry Inks.

Spiral bound books with brightly colored covers and pages

Xerox® Beyond CMYK Production Portfolio

Vision shouldn’t be limited by colour. See how we can help you turn challenges into opportunities that go beyond CMYK.

Καινοτομία Xerox

Δείτε πώς ορισμένα από τα πιο λαμπρά μυαλά του πλανήτη, συγκεντρώνονται στα ερευνητικά μας κέντρα σε όλον τον κόσμο, για να βελτιώσουν το μέλλον της εργασίας.

Δικτύωση