Παράλειψη στο κύριο περιεχόμενοΚάντε κλικ για να δείτε τη Δήλωση μας για την Προσβασιμότητα ή επικοινωνήστε μαζί μας εάν έχετε ερωτήματα σχετικά με την προσβασιμότητα.

Woman in a brightly lit room looking at a computer monitor

Xerox® Summariser App

Stay productive with bite-sized big ideas.

Got more information than time?

Every day, you’re inundated with information, making it difficult to keep up, let alone take it all in. And with so little time in the workday, how can you stay in the know while avoiding information overload? Meet the Xerox Summariser App. It uses artificial intelligence (AI) to create a summary of documents for viewing, printing or sharing right on your Xerox® ConnectKey® Technology-enabled device, allowing you to digest more information faster than ever.

Process Flow

Scan document icon in black.

Input

Scan documents with your ConnectKey Technology-enabled multifunction printer (MFP).

Icon indicating 3 sheets of paper with text on the top page

Summarise

Choose your summarising method.

Icon indicating a document in an envelope

Output

Choose your output, including print or email.

Right-sized reading

Too long; didn’t read (TL;DR)? Not anymore. Get the main points and get on with your day with the Xerox Summariser App. Short, sweet, easy-to-read summaries allow you to spend less time trying to digest content and more time acting on it. No more information overload or time wasted on manual summarisation — just powerful insights at your fingertips in seconds.

Xerox AltaLink MFP in a brightly lit office with a meeting in the background

Scan

Walk up to your Xerox ConnectKey Technology-enabled MFP with your document and scan it.

User interface of the Xerox Summarizer App - Select Summarization Type

Summarise

  • Reduce the length of your original document without losing key points with an extraction summary.

  • Receive a short, concise interpretation of your original document with an AI-driven abstraction summary.

Xerox Summarizer App user interface - choose your output

Choose Your Output

Preview, print and/or receive an email of your summary for easy sharing.

Xerox Summarizer App user interface - Summary Ready

Download

Email output features the option to download your summary and also includes a summary of keywords.

Industry-specific use cases

  • Education: Summarise articles, papers and research material to boost reading comprehension.

  • Insurance: Extract and analyse critical information contained in policies, clauses and more.

  • Legal: Concise summaries of cases and minutes help you get more out of every billable hour.

Keep your finger on the pulse of what’s important without the brain fog. Stay informed and productive with the Xerox Summariser App. Download it at xerox.com/AppGallery.

Logo for Xerox Summarizer App

Προβολή στη συλλογή εφαρμογών

Finger touching app icons on an MFP user interface

Συλλογή εφαρμογών Xerox®

Πραγματοποιήστε λήψη εφαρμογών σε εκτυπωτή ή πολυλειτουργικό εκτυπωτή με δυνατότητα ConnectKey® και απλοποιήστε την εργασία σας.

Busy office with coworkers gathered around a Xerox MFP

Πολυλειτουργικοί εκτυπωτές με δυνατότητα ConnectKey®

Εκτυπώστε, αντιγράψτε, σαρώστε, στείλτε fax και πολλά ακόμη με έναν πολυλειτουργικό εκτυπωτή με δυνατότητα Xerox® ConnectKey®.

Δικτύωση