Μάθετε τι συμβαίνει στη Xerox

Μάθετε τι συμβαίνει στη Xerox

Η Xerox προχωρά μπροστά με ανανεωμένη εστίαση σε καινοτόμες λύσεις που αφορούν σε λογισμικό και υπηρεσίες σε τρισδιάστατες κατασκευές και σε νέες τεχνολογίες εκτύπωσης. Δεν σκεφτόμαστε’ απλώς το μέλλον, το ’δημιουργούμε. Σημειώνουμε αξιοσημείωτη πρόοδο στην εποχή της ευφυούς εργασίας. Κάθε μέρα, οι καινοτόμες τεχνολογίες και οι λύσεις ευφυούς εργασίας — Powered by Xerox® — βοηθούν τους ανθρώπους να επικοινωνούν και να εργάζονται καλύτερα.

Down arrow

βίντεο: Τι συμβαίνει στη Xerox

What's happening at Xerox? #MadeToThink