Elixir DesignPro Forms Editor Software

תיאור - Elixir DesignPro
תוכנת Elixir Forms Development כוללת משפחה של מוצרים רבי-עוצמה וקלים לשימוש להפקת טפסים אשר מפשטים ומאיצים את פעילויות עיצוב הטפסים. התוכנה מאפשרת יצירה של טפסים מתוחכמים וגישה קלה למגוון של תכונות מלהיבות של מערכת ההדפסה החכמה של Xerox.

תוכנת Elixir מנצלת היטב את הממשק הגרפי של Microsoft Windows וכך מונעת מהצוות שלך את הצורך להיות מיומן בשפות תכנות לפיתוח טפסים.

ניתן למזג את הטפסים עם נתוני יישומים כדי ליצור מסמכים מותאמים אישית במדפסות Xerox. תוכנת Elixir פותחת את הדלת לעיצובי טפסים חדשניים ופתרונות הדפסה עשירים במאפיינים.

מאפיינים בולטים של המוצר - Elixir DesignPro
כלי DesignPro - תוכנה לעיצוב טפסים מהדור הבא. ניתן לפתוח משאבים קיימים בתבנית המקורית שלהם ולערוך אותם לשם תפוקה משופרת. כלי DesignPro כוללים:
  • טפסים -- עיצוב טפסים בקלות
  • גופנים - יצירה ועריכה של גופני סריקה של Xerox
  • גרפיקה - פונקציונליות של שינוי תמונות מלא
  • מנהל התקן הדפסה - יצירת משאבי Xerox מיישומי Windows