FreeFlow™ Web Services

Możliwości finiszingu i OpcjePrzystosowanie miejsca:

Dostarczając strony sieci Web dostosowane graficznie do oczekiwań klientów Web Services powoduje, że drukarze stają się strategicznymi partnerami. Ta dynamiczna aplikacja markowa umożliwia drukarzom kontrolowanie i dostosowywanie wyglądu strony do oczekiwań poszczególnych klientów, zapewniając pełną kontrolę nad wyglądem okien aplikacji głównych klientów, jak również możliwość kontrolowania stylu czcionek, kolorów i rozmiarów. Zapewnienie stałej obecności w Internecie zwiększa z kolei lojalność klientów.


Składanie książek:Dzięki opcji Składanie książek aplikacji Web Services klient ma możliwość dynamicznego tworzenia książek w oprawie, integrowania wielu plików lub pojedynczego pliku do postaci jednej książki. Klienci mogą dokonywać akceptacji różnorodnych treści, opcji oprawy oraz przekładek przed przesłaniem książki do druku.


Karta kredytowa/Płatność online:Aplikacja Web Services bardzo upraszcza przyjmowanie płatności online i powoduje, że są bezproblemowe. Moduł Karta kredytowa umożliwia bezpieczne dokonywanie płatności online za pomocą kart kredytowych i usług płatności online z wykorzystaniem popularnych serwisów e-handlowych takich jak Authorize.net®, DebiTech™, Moneries, Paymaster, Saferpay®, Citelis oraz PayPal™.


VIPP Emitter:


Za pomocą tego modułu wszelkie cyfrowe moduły czołowe z obsługą VIPP mogą uzyskać najwyższą jakość wydruku zmiennych danych, dzięki czemu ich wydruk jest zoptymalizowany, co zapewnia klientom jeszcze większą kontrolę zlecenia, niezależnie od lokalizacji.


Eksport danych:


Moduł Eksport Danych aplikacji Web Services umożliwia łatwą integrację różnych systemów peryferyjnych istniejących w firmie dostawcy (na przykład księgowy i kosztorysowy). Ta opcja redukuje liczbę błędów umożliwiając operatorom klienta eksportowanie danych z aplikacji Web Services bezpośrednio do systemów peryferyjnych. Umożliwia im również eksportowanie wybranych danych do arkusza aplikacji Excel. Opcja Eksport danych jest również wymagana i jest przeznaczona do integracji z Adapterem LDAP.


Adapter LDAP:

Adapter LDAP (ang. Lightweight Directory Access Protocol) umożliwia autoryzację użytkowników podczas logowania do systemu Web Services poprzez usługę katalogową. Ten opcjonalny moduł jest przeznaczony do integracji z modułem Eksport danych. Opcja ta wymaga dodatkowo modułu Professional Services.
Warunek wstępny: Opcjonalny moduł Eksport danych aplikacji Web Services.


Łącza bezpośredniego marketingu:Moduł Łącza bezpośredniego marketingu to łącze lub interfejs aplikacji umożliwiający integrację aplikacji Web Services z aplikacjami innych firm — na przykład służących do obsługi zmiennych danych, generowania obrazów i druku kodów paskowych — aby zwiększyć wydajność i skuteczność kampanii wysyłki bezpośredniej. W razie potrzeby moduł ma możliwość integracji z adapterami XMPie PersonalEffect oraz DirectSmile.


Generator obrazu DirectSmile:Adapter Generator obrazu DirectSmile umożliwia użytkownikom włączanie spersonalizowanych układów obrazu oraz renderowanych obrazów generowanych za pomocą aplikacji DirectSmile do szablonu aplikacji Web Services.
Warunek wstępny: Aplikację DirectSmile Generator należy kupić osobno w firmie DirectSmile. Jest ona dołączona do rozwiązania DirectSmile VDP Studio v.3.5. Warunek wstępny: Opcjonalny moduł Łącza bezpośredniego marketingu aplikacji Web Services.


Adapter XMPie™ PersonalEffect™:


Adapter XMPie PersonalEffect umożliwia użytkownikom rozwiązania XMPie PersonalEffect integrację z aplikacją Web Services, aby zaznaczać i zamawiać szablony kampanii utworzone i przechowywane na serwerze XMPie PersonalEffect Server za pomocą aplikacji Web Services. Daje to klientowi możliwość dostępu, dostosowywania i zamawiania kampanii VI bezpośrednio z aplikacji Web Services wraz z dynamicznym procesem zatwierdzania i generowaniem wszystkich formatów wyjściowych VI obsługiwanych przez aplikację PersonalEffect. Ta opcja wymaga dodatkowego modułu Professional Services, który jest fakturowany osobno.
Warunek wstępny: Opcjonalny moduł Łącza bezpośredniego marketingu aplikacji Web Services.