FreeFlow® Process Manager™

 • Minska kostnaderna genom automation
 • Maximera utskriftskapaciteten genom att göra mer på kortare tid med färre fel
 • Uppnå samma höga och jämna kvalitet i alla likartade jobb samtidigt som arbets- och utbildningskostnaderna sänks
 • Möjliggör äkta flöde från webb till tryck genom att webbportalen integreras med det automatiserade prepress-programmet
 • Förbättra kundrelationerna
 • Öppna dörren till nya tillämpningar
 • Uppfyll kundens förväntningar och önskade ledtider
 • Genomför komplicerade jobb utan att behöva kasta ut alla befintliga processer – utnyttja tidigare investeringar
 • Häng med i den tekniska utvecklingen
 • Utforma ett automatiskt arbetsflöde som passar dagens verksamhet, samtidigt som du lämnar dörren öppen till ökad automatisering i framtiden
 • Automatiserar alla steg från filförberedelse till produktion och ger ett arbetsflöde helt utan manuella ingrepp
 • Automatiserar beslutsfattandet och följaktligen bearbetningen baserat på jobbegenskaper
 • Infrastruktur för bearbetning av jobb utifrån fördefinierade och automatiska arbetsflöden
 • Du kan bygga arbetsflöden, och sedan använda dom om och om igen
  • En kunnig operatör bygger upp anpassade arbetsflöden på förhand
  • Skickar filer till arbetsflödet för automatisk förberedelse
 • Kraftfulla verktyg för jobbhantering som automatiserar olika förpressuppgifter
  • Kombinera flera PDF-filer till en
  • Redigera automatiskt för att lägga till sidnummer, text och vattenstämplar
  • Färghantering
 • Kan integreras med många av dina befintliga arbetsflödesprogram
 • Funktioner som kan hantera JDF (jobbdefinitionsformat) ger flera verktyg för förberedelse av filer för slutproduktion, bland andra konvertering av dokument till PDF
 • FreeFlow Process Manager MAX (Manifest Automation from Xerox) överför en elektronisk order till automatiska arbetsflöden
 • Hanterar följande filformat: Microsoft Word, Excel och PowerPoint, Illustrator®, InDesign, Photoshop, PDF, BMP, GIFF, TIFF, JDF och RDO
 • Olika automatiseringsnivåer ger olika grader av automatisering – allt från att automatisera enkla och återkommande uppgifter till mer komplicerad och mångfacetterad integrering. På så sätt uppnås proportionerlig avkastning på investerat kapital
Med hjälp av FreeFlow Process Manager kan tryckeripersonalen fördefiniera arbetsflöden för att automatiskt förbereda, korrekturläsa och skriva ut dokument i digitala miljöer och offsetproduktion. Möjligheten att automatisera viktiga förpressprocesser som förhandsgranskning, bildförbättring och korrekturläsning kan tillföra mervärde i praktiskt taget alla jobb som skickas in digitalt.
Grundläggande maskinvarukonfiguration
Lägsta systemkrav maskinvarukonfiguration. Rekommenderas till enkla tillämpningar som broschyrer, nyhetsbrev och visitkort
 • Processor: Intel® Xeon® 2,66 GHz med dubbla kärnor, 1333 FSB, 4 MB nivå 2-cache eller motsvarande (processorer motsvarande AMD™ går också bra)
 • Systemminne: 3 GB
 • Hårddisk*:
  • Disk 1 (C-enheten): 73 GB SCSI/SAS-15K RPM – en partition (systemfiler/operativsystem)
  • Disk 2 (D-enheten): 300 GB SCSI/SAS-15K RPM – en partition (FreeFlow-programvaran)
  • Kapaciteten hos disk 2 beror på vilka program som finns installerade och deras utrymmeskrav
 • Ethernet-kapacitet: 100/1000 MB/sek.
 • Bildskärm: Analog CRT- eller LCD-bildskärm
 • Anslutna enheter: Tangentbord och mus
 • Kringutrustning: DVD/CD-ROM-enhet
 • Enhet för säkerhetskopiering rekommenderas
Programvaran kan installeras i virtuell miljö. Den virtuella miljön måste vara utformad så att den uppfyller samma krav på maskinvarans konfiguration och prestanda som standardmiljön.

Utökad maskinvarukonfiguration
Rekommenderas till stora och mer komplicerade projekt samt integrering med Web Services eller MIS-system via MAX (Manifest Automation from Xerox)
 • Processor:
  • Två Intel® Xeon® 3,33 GHz-processorer med dubbla kärnor, 1333 FSB, 6 MB nivå 2-cache eller motsvarande
  • Intel® Xeon® 3,33 GHz med fyrdubbla kärnor, 1333 FSB, 2 x 6 MB nivå 2-cache eller motsvarande
  • AMD™-processorer eller motsvarande går också bra
 • Systemminne: 4 GB
 • Hårddisk*:
  • Disk 1 (C-enheten): 73 GB SCSI/SAS-15K RPM – en partition (systemfiler/operativsystem)
  • Disk 2 och 3 (D-enheten): 300 GB SCSI/SAS-15K RPM – en partition (FreeFlow-programvaran)
  • En partition på 600 GB RAID 0 (FreeFlow-programvaran/tillfälliga filer)
  • Kapaciteten hos disk 2 och 3 RAID beror på vilka program som finns installerade och deras utrymmeskrav
 • Ethernet-kapacitet: 100/1000 MB/sek.
 • Bildskärm: Analog CRT- eller LCD-bildskärm
 • Anslutna enheter: Tangentbord och mus
 • Kringutrustning: DVD/CD-ROM-enhet
 • Enhet för säkerhetskopiering rekommenderas
Programvarukomponenter
Kunden köpte in och installerade följande understödda programvarukomponenter
 • Operativsystem:
  • Microsoft® Windows® Server 2003 R2 Standard Edition (32-bitars) SP2
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition (32-bitars) SP2
  • Microsoft Windows Server 2008 Standard Edition (32-bitars) SP2
  • .NET 3.5.1 SP1 eller högre måste installeras före installation
 • Valfri programvara:
  • Microsoft® Office 2003 (Word, Excel®, PowerPoint®, Publisher), Microsoft Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint, Publisher)
  • Adobe® CS4 (InDesign®, Illustrator®, Photoshop®). För att kunna konvertera Adobe CS4-filer krävs en dedicerad dator för fjärrkonvertering
  • Kodak® Preps v5.3.3
* Du kan välja en annan maskinvarukonfiguration så länge den ger minst motsvarande prestanda.