FreeFlow™ Print Manager

 • Ökar produktiviteten och förenklar processerna genom att integrera processer för utskriftshantering och jobbanvisning i ett enda enhetligt arbetsflöde
 • Du kan hantera och övervaka alla skrivare, både digitala och offset, via ett enda gränssnitt, vilket gör att du kan utnyttja maskinvaran bättre och därmed få högre avkastning på investeringarna
 • Förenklar operatörsutbildningen tack vare ett lättanvänt, enhetligt och anpassbart grafiskt användargränssnitt
 • Minskar kompexiteten i jobbprogrammeringen genom att samma processer används för alla skrivare som stöds av FreeFlow Print Manager
 • Skarvfri integrering med Xerox digitala skrivare i befintliga arbetsflöden för offsettryck, vilket ger en strömlinjeformad och kostnadseffektiv övergång från offset till digitalt tryck
 • Via fjärrstyrning kan du nå alla dina digitala skrivare och skicka jobb- och omtrycksbeställningar samt övervaka de digitala utskriftsförloppen:
  • Automatiskt skicka förfrågningar till alla utskriftssystem om deras aktuella kapacitet så att du kan förvissa dig om kompatibilitet när det gäller arbetssedlar
  • Identifiera attribut för produktionstryck, t.ex. omslag, undantagssidor och medier
  • Skicka jobben till den lämpligaste eller för tillfället tillgängliga skrivaren
  • Göra omtryck med små eller inga krav på arbetssedlar
  • Utveckla anpassade gränssnitt för snabbare och enklare produktion
 • Ger ett komplett system för arbetssedlar med en omfattande uppsättning funktioner, t.ex.:
  • Val av tillgängliga pappersvikter/identifiering av exemplarantal, sidantal
  • Flyttning och vänding av bilder/programmering av anti-alias/inställning av upplösning
  • Inställning av ljusstyrka, kontrast, mättnad
  • Programmering av efterbehandlingsalternativ
 • Enkel integrering i utskriftsmiljöer med flera maskiner, både arbetsflöden med helt och hållet digitala och arbetsflöden med offset- och digitala maskiner
 • Förenklar utskriftsstyrningen i alla tryckproduktionsmiljöer inklusive:
  • Snabbtryck
  • Kommersiellt tryck
  • Boktryck
  • Tryck på beställning