Xerox® FreeFlow® Output Manager®

 • Skraca cykl produkcyjny i zwiększa wydajność poprzez efektywniejsze planowanie, stosowanie priorytetów i dzielenie prac pomiędzy różne systemy drukujące, podczas czynności drukowania
 • Zwiększa możliwości produkcyjne poprzez lepsze wykorzystanie parku maszynowego do druku cyfrowego cyfrowego i oszczędne drukowanie mieszanych prac monochromatycznych i kolorowych przez kierowanie stron kolorowych na system do druku kolorowego, a czarno-białych na system do druku czarno-białego i automatyczne ustawienie inserów kolorowych do prac mono
 • Zmniejsza koszty produkcji poprzez maksymalizowanie zastosowania zasobów druku cyfrowego, zmniejszanie czasu pracy operatora i stosowanie automatycznego drukowania prac
 • Umożliwia otrzymywanie prac z dowolnego miejsca w sieci i wysyłanie prac do wielu urządzeń z pomocą jednego zunifikowanego interfejsu tworzy pomost pomiędzy urządzeniami biurowymi i produkcyjnymi przez Extensible Interface Platform (EIP). Dzięki temu uzytkownik może skanować prace ido których worzy job ticket z poziomu urządzenia wielofunkcyjnego następnie wysyła je bezpośrednio do miejsca scentralizowanego drukowania.
 • Steruje cyfrowymi drukarkami produkcyjnymi i efektywnie zarządza przepływami prac drukowania wielu drukarek
 • Obsługuje duże prace skanowane za pomocą biurowych urządzeń wielofunkcyjnych i przekazuje je do drukarek produkcyjnych, które lepiej radzą sobie z dużym nakładem
 • Akceptuje prace z:
  • Internetu
  • Sieciowych komputerów PC
  • Mainframe'ów
  • Hot folderów
  • Inne produkty FreeFlow, takie jak Makeready, Process Manager, Express to Print i Print Manager APP
  • Formaty obsługiwane: PostScript, PDF, PCL, TIFF, tekst ASCII, job ticket prac ASCII i XPIF i przesyłanie z użyciem job ticket’ów
 • Moduł zliczania FreeFlow umożliwia dostęp do informacji dotyczących zliczania wszystkich drukarek sterowanych FreeFlow Print Server/DocuSP™
 • Usługa JMF umożliwia lepszą komunikację statusów prac pomiędzy wszystkimi modułami zgodnymi z JMF
 • Równoważenie obciążenia drukarek: ulepszone poprzez rozdzielanie prac na wiele drukarek
 • Dopasowywanie atrybutów pracy: sprawdza atrybuty pracy i przesyła pracę do drukarki ze zbliżoną charakterystyką
 • Podział pracy: dla zwiększenia produktywności dzieli prace według koloru, nakładu lub objętości
 • Skryptowanie: skryptowanie funkcji przed i po przetwarzaniu umożliwia lepszą integrację i przystosowanie implementacji przepływu pracy
 • Zarządza przepływem prac drukowania z pojedynczego punktu kontrolnego do określonych środowisk drukowania:
  • Szybkiego drukowania
  • Drukowania komercyjnego
  • Drukowaniem na żądanie
Konfiguracja stacji roboczej:
 • Minimalne wymagania systemowe:
  • Procesor: ekwiwalent procesora Dual Intel® Xeon® 2,8 GHz lub lepszego
  • Pamięć systemowa: co najmniej 4 GB pamięci RAM
  • Twardy dysk: 10 GB dostępnej przestrzeni twardego dysku SCSI/SAS dla zainstalowania oprogramowania Output Manager; dodatkowa przestrzeń wymagana dla danych klientów
  • Możliwości wideo: za pośrednictwem PCI lub kontrolera wideo AGP z 128 MB RAM
  • Możliwości Ethernet: 10/100/1000 Mb/s
  • Ekran: analogowy CRT lub monitor LCD
  • Urządzenia wejściowe: klawiatura i mysz
  • Peryferia: DVD/CD-ROM Drive
  • Zalecane pamięci back-up
 • Minimalne wymagania dotyczące oprogramowania
  • System operacyjny Windows® Server 2003 z dodatkiem SP2 lub Windows® 2008 Server z dodatkiem SP2
  • Przeglądarka Internetowa: jeden z następujących programów
   • Internet Explorer® w wersji 7.0 lub 8.0 w trybie zgodności
   • Netscape® 7.0 lub nowszy
   • Firefox® 2.0 lub 3.0