Xerox® FreeFlow® Output Manager®

 • הפחתת זמני סבב ושיפור היעילות על-ידי קביעת סדר עדיפויות, תזמון ופיצול משימות הדפסה ביעילות בכל פעילות ההדפסה
 • הגברת קיבולת התפוקה על-ידי מינוף משאבי ההדפסה הדיגיטליים והדפסה חסכונית של משימות מעורבות בשחור-לבן ובצבע
 • הפחתת עלויות הפקת הדפוס על-ידי מיטוב השימוש בנכסי ההדפסה הדיגיטלית, הפחתת הצורך בעובדים והפיכת ניתוב משימות הדפסה לאוטומטי
 • קבלת משימות מכל מקום ברשת ושליחת עבודות למספר בלתי מוגבל של התקנים באמצעות ממשק יחיד ומאוחד
 • שליטה במדפסות דפוס תעשייתי דיגיטלי וניהול יעיל של תזרים העבודה של ההדפסה בין מדפסות מרובות
 • קבלת משימות גדולות שנסרקו על-ידי התקנים רב-תכליתיים משרדיים וניתובן למדפסות דפוס תעשייתי שמתאימות יותר לטיפול בכמויות גדולות
 • קבלת משימות מתוך:
  • לקוחות שליחת משימות
  • האינטרנט
  • מחשבי רשת
  • מחשבים מרכזיים
  • תיקיות חמות
  • מוצרים אחרים של FreeFlow כגון Makeready™‎, ‏Process Manager™‎ ו-Print Manager
  • תבניות נתמכות: PostScript, ‏PDF, ‏PCL, ‏TIFF, טקסט ASCII. תמיכה בכרטיסי משימות של ASCII ו-XPIF ותמיכה בהעברה של כרטיסי משימות JDF
 • מודול חשבונאות של FreeFlow מספק חלון לכל המידע על החשבונות ברחבי הצי של שרתי הדפסה FreeFlow/מדפסות עם בקרת DocuSP™‎
 • שירות JMF מספק תקשורת משופרת לגבי מצב משימות בין כל המודולים התואמים ל-JMF במחלקת ההדפסה
 • איזון עומס: הגדלת התפוקה על-ידי עיבוד משימות ממדפסות מרובות
 • התאמת תכונות של משימות: בחינת תכונות של משימות וניתוב משימות למדפסות עם מאפיינים תואמים
 • פיצול משימות: פיצול משימות על בסיס צבע, עותק או עמוד לשיפור התפוקה
 • כתיבת קובצי Script: כתיבת קובצי Script של פונקציות שלפני העיבוד ולאחר העיבוד מאפשרת שילוב הדוק יותר והתאמה אישית יותר של יישום תזרים עבודה
 • ניהול תזרים משימות הדפסה מנקודת בקרה בודדת לסביבות הפקת דפוס מיועדות:
  • הדפסה מהירה
  • הדפסה מסחרית
  • הוצאה לאור לפי דרישה
תצורת תחנות עבודה נתמכת:
 • דרישות מערכת מינימליות:
  • מעבד: שווה ערך ל-Dual Intel® Xeon® 2.8 GHz ומעלה
  • זיכרון מערכת: RAM בנפח ‎4 GB לפחות
  • כונן קשיח: 10 GB של שטח דיסק קשיח פנוי של SCSI/SAS להתקנת תוכנת Output Manager; שטח נוסף נדרש לנתוני לקוח
  • קיבולת וידאו: בקר וידאו מבוסס PCI או AGP עם RAM בנפח ‎128 MB
  • יכולת Ethernet: ‎10/100/1,000 MB לשנייה
  • תצוגה:צג CRT או LCD אנלוגי
  • התקני קלט: מקלדת ועכבר
  • התקני ציוד היקפי: DVD/CD-ROM Drive
  • מומלץ להשתמש בהתקן אחסון לגיבוי
 • דרישות תוכנה מינימליות
  • מערכת הפעלה Windows® Server 2003 SP2 או Windows® 2008 Server SP2
  • דפדפן אינטרנט: אחד מהדפדפנים הבאים
   • Internet Explorer® גרסה 7.0 או 8.0 במצב תאימות
   • Netscape® 7.0 ומעלה
   • Firefox® 2.0 או 3.0