Xerox® FreeFlow® Core

Рационализиране. Безпроблемност. Опростяване. На място или в облака.

FreeFlow® Core автоматизира стъпките на процеса, необходими за подготовката на задача за печат. Гъвкавостта и възможността за разширяване на Core, включително конфигурации на място и в облака, означава, че съществува решение за автоматизация за печатници с различни големини.
Изтегляне на брошурата

Основни характеристики – FreeFlow Core на място
 • Модулна архитектура – FreeFlow Core включва базов софтуер и също два допълнителни модула – Advanced Prepress и Advanced Automation.
 • Базирано на браузър – Това решение се изпълнява в стандартните браузъри. Това значително опростява инсталирането и управлението на софтуера.
 • Обработка на списък със задачи – Подайте списък със задачи за отпечатване и FreeFlow® Core ще обработи и отпечата всяка задача автоматично.
 • Групиране на задачите – Интелигентното управление на задачи е от полза при групиране на сходни задачи за оптимална обработка след отпечатването.
 • JDF/JMF – Пълна съвместимост с JDF/JMF означава безпроблемна интеграция с други системи, които прилагат този индустриален комуникационен стандарт.
Основни характеристики – FreeFlow Core в облак
 • Конфигурации – Версията на Core в облак се предлага в две конфигурации: базов облак и разширен облак.
 • Базирано на браузър – Това решение се изпълнява в стандартните браузъри. Това значително опростява инсталирането и управлението на софтуера.
 • Базов облак – Включва предварителен преглед, подобряване на изображението, налагане и отпечатване.
 • Разширен облак – Включва базовия Core софтуер, разширен предпечатен модул и разширен модул за автоматизация.
 • Абонамент – Облачното пространство е достъпно чрез годишен абонамент, с цел да се осигури максимална гъвкавост.
При операциите в зрял пазар ефективността е задължителна за постигането на дългосрочен успех. Компаниите търсят начини да произвеждат повече с по-малко ресурси.

Ключови предизвикателства

 • Поддържане на ниски разходи – Пазарът на печатни услуги днес е изключително конкурентен и ценовият натиск продължава да расте.
 • Предоставяне на качество – Очакванията на клиентите по отношение на качеството на техните печатни продукти продължават да нарастват.
 • По-бързи срокове на изпълнение – Клиентите очакват повечето неща да бъдат завършени за няколко дни, не за няколко седмици.
 • По-малки тиражи – Тъй като работните задачи стават по-малки, неефективността в процеса на печат остава непокрита.
 • Повече малки задачи – С намаляване на тиражите трябва да увеличите броя на работните задачи в печатницата.
 • Множество системи – Работният поток се развива във времето. Може да бъде трудно да се въведе нова система.
 • Уменията на оператора – При увеличение на сложността на решенията, имате ли ресурси за правилно изпълнение на ново решение?
Наборът инструменти за автоматизация на FreeFlow® Core следва да отмени скъпите ръчни предпечатни процеси, като намали разходите и времето, което е необходимо за изпълняването на заявките в печатницата. Започнете да използвате ресурсите си за задачи с по-висока стойност, а не за повтарящи се задачи.
 • Автоматизираното управление на печатните процеси намалява разходите и грешките, като в същото време осигурява по-високо качество на продукцията.
 • Безпроблемното интегриране на вашия хардуер и софтуерни системи с вашите принтери пренася продуктивността на по-високо ниво.
 • Работният поток се опростява чрез решение, което използва интуитивен интерфейс с "drag and drop" опции за извършване на сложни операции.

Защо да изберем Xerox

 • Колекцията FreeFlow Digital Workflow е с над 20-годишен опит в решенията, кaсаещи потока за печатна продукция.
 • FreeFlow Core е предназначен за продуктивно използване от вашите предпечатни специалисти. Лесният за стартиране работен поток с опростен интерфейс с "drаg and drop" опции насочва поребителите през процеса на създаване и управление на работни потоци.
 • FreeFlow Core предоставя платформа, с помощта на която може да бъде изградено по-пълно решение. Така например, FreeFlow Core е част от XMPie StoreFlow и  IntegratedPLUS Finishing Solution.
 • С активирани Manifest Automation и JDF/XSLT можете да свържете безпроблемно вашите съществуващи системи за работния поток.

Awards

ПубликацияОценки/награди/отраслови признанияДата

2016 MUST SEE ‘EMS
Xerox FreeFlow Core version 5.0 has won a 2016 MUST SEE 'EMS award in the ‘Prepress and Premedia’ category. MUST SEE 'EMS are awarded to designate products that visitors to Graph Expo 2016, North America's largest graphic arts tradeshow, should not miss.
Learn more


September 1, 2016