Xerox Nuvera™ 200/288/314 Perfecting Production System

Xerox Nuvera™ 200/288/314 Perfecting Production System

הנוסחה ליצרנות מושלמת

  • הדפסה תעשייתית וגימור
  • עד 314 תמונות דו-צדדית בדקה

יכולות סטנדרטיות
הדפסה תעשייתית וגימור
מהירות הדפסה
200, 288, או 314 תמונות בדקה
כמות חודשית ממוצעת מומלצת
  • Xerox Nuvera 314: 4,000,000 תמונות בחודש
  • Xerox Nuvera 288: 3,000,000 תמונות בחודש
  • Xerox Nuvera 200: 2,400,000 תמונות בחודש
גימור
אביזר גימור, יצירת חוברות, כורך, כריכת סרט, מערים, ניקוב
מדיה להדפסה
  • מצופה: מבריק, משי, מאט
  • לא מצופה: ספר, ספר לימוד, נייר דחוס, כריכה, נייר לכרטיסים, אינדקס, אופסט
  • ניירות מיוחדים: נטול פחם, תוויות, מעטפות, ללא קרעים, טופסי אופסט מודפסים מראש
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים

גימור ואפשרויות

Xerox Nuvera™ 200/288/314 Perfecting Production System גימור ואפשרויות

בעזרת מגוון הפתרונות להזנת וגימור גיליונות שזמין עבור ציוד ההדפסה של Xerox שבבעלותך תוכל להוסיף את היכולות שלהן אתה זקוק כדי לטפל ביעילות בתמהיל העבודה האופייני לעסק שלך, וכך לייעל את העבודה, לשפר את תפוקת העבודה ולהגדיל את התשואה להשקעה.