Xerox Nuvera® 120 Digital Production System

Xerox Nuvera® 120 Digital Production System

Xerox Nuvera 120 DPS säljs inte längre som ny.

Du kanske ska välja ersättningsprodukten i stället.

Xerox Nuvera® 1XX-serien

Specifikationer

Utförliga specifikationer
Nästa steg

Efterbehandling och alternativ

Xerox Nuvera® 120 Digital Production System Efterbehandling och alternativ

Med alla de alternativ för matning och efterbehandling som finns för din produktionsutrustning från Xerox kan du lägga till de funktioner som bäst passar din jobbmix och förbättrar ditt arbetsflöde. På så sätt kan du hantera fler jobb samtidigt och öka avkastningen på din investering.