Espresso Book Machine™, rozwiązanie Xerox®

Espresso Book Machine™, rozwiązanie Xerox®

Produkt Espresso Book Machine nie jest już sprzedawany.

Standardowa funkcjonalność
Drukowanie, bindowanie oraz przycinanie książek o jakości bibliotecznej
Prędkość
95/110 ppm
Wykańczanie
Oprawa klejona
Szczegółowa specyfikacja
Kolejne kroki