DocuTech™ 6180 Production Publisher
Workflow

DocuTech™ 6180 Production Publisher

Workflow

Automatizace a integrace celého výrobního procesu. Přímo u vás či v cloudu.
FreeFlow Digital Publisher dramaticky rozšiřuje váš dosah prostřednictvím interaktivní, působivé, elektronické komunikace. V podniku či v cloudu.
FreeFlow Makeready zjednodušuje kroky předtiskové přípravy.
FreeFlow™ Variable Information Suite offers a powerful portfolio of tools for maximum production efficiency of variable data print and electronic presentment.