DocuTech™ 6155 Production Publisher

DocuTech™ 6155 Production Publisher

DocuTech 6155 אינו זמין עוד לרכישה כמוצר חדש.

ייתכן שתרצה לשקול רכישת מוצר חלופי.

ראה Xerox Nuvera™ 1XX EA Series‎‏
DocuTech 6155 supplies
יכולות סטנדרטיות
הדפסת רשת בנפח גבוה, חד-צדדית או דו-צדדית
מהירות הדפסה
155 ppm
כמות חודשית ממוצעת מומלצת
up to 1,000,000 pages per month
גימור
העברת עקיפה, יצירת חוברות, כורך, כריכה בפריסה שטוחה, כריכה מושלמת, כריכת סרט, כריכת תפירה, מערים, ערכות מהודקות, שדכן
מדיה להדפסה
חומרי כריכה, תוויות חתוכות מראש ובחיתוך מלא, נייר נטול פחם של Xerox, נייר ממוחזר
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים

חומרים מתכלים ואביזרים

DocuTech™ 6155 Production Publisher חומרים מתכלים ואביזרים
החומרים המתכלים של Xerox מספקים לך איכות, אמינות וביצועים

השתמש בטונר ובדיו המקוריים של Xerox במדפסת Xerox שלך כדי להבטיח קבלת תדפיסים באיכות גבוהה באופן עקבי. בדיקות שנערכו על-ידי מעבדות דפוס בלתי-תלויות הוכיחו שהחומרים המתכלים המקוריים של Xerox אמינים יותר ותפוקת הדפים שלהם גדולה בשיעור של 27% בהשוואה לתחליפים הנמכרים בשוק.