DocuColor™ 240/250

DocuColor™ 240/250

DocuColor 240/250 אינו זמין עוד לרכישה כמוצר חדש.

ייתכן שתרצה לשקול רכישת מוצר חלופי.

ראה Xerox® Color C60/C70‎‏
DocuColor 240/250 supplies
פונקציות סטנדרטיות
Print, Copy, Scan
רזולוציית הדפסה
2400 x 2400 dpi
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים

חומרים מתכלים ואביזרים

DocuColor™ 240/250 חומרים מתכלים ואביזרים
החומרים המתכלים של Xerox מספקים לך איכות, אמינות וביצועים

השתמש בטונר ובדיו המקוריים של Xerox במדפסת Xerox שלך כדי להבטיח קבלת תדפיסים באיכות גבוהה באופן עקבי. בדיקות שנערכו על-ידי מעבדות דפוס בלתי-תלויות הוכיחו שהחומרים המתכלים המקוריים של Xerox אמינים יותר ותפוקת הדפים שלהם גדולה בשיעור של 27% בהשוואה לתחליפים הנמכרים בשוק.