Narzędzie FreeFlow Accxes Copy

 • Podgląd i łatwe manipulowanie skanowanymi obrazami dzięki intuicyjnemu interfejsowi użytkownika i zintegrowanej przeglądarce..
 • Większa wydajność dzięki gotowym szablonom z możliwością dostosowania do cyklu pracy..
 • Oszczędność czasu dzięki automatyzacji powtarzających się procesów.
 • Wysoka jakość kolorowych wydruków dzięki kalibracji kolorów w cyklu zamkniętym oraz regulacji automatycznej i ręcznej.
 • Interfejs "Zielony przycisk": dzięki szablonom konfiguracji skanowania wystarczy jedno kliknięcie, aby obsługiwać skomplikowane cykle pracy..
 • Podgląd wydruku: możliwość sprawdzenia jakości zeskanowanego obrazu przed jego wydrukowaniem.
 • Wydruk wielu kopii po jednokrotnym skanowaniu: dostęp do pełnych możliwości edycji bez konieczności ponownego skanowania.
 • Automatyczna kalibracja kolorów: kalibracja skanera zapewniająca najlepsze dopasowanie do każdej używanej drukarki.
 • Inteligentny punkt bieli: możliwość odświeżenia starszych oryginałów dzięki ustawianiu unikalnego punktu bieli dla każdego skanowania.
 • Obszary zainteresowania: szybka identyfikacja kluczowej części skanowanego obrazu, która ma zostać wydrukowana.
 • Zaawansowane zarządzanie kolorami: kompleksowe, zaawansowane sterowanie kolorami, zapewniające optymalną jakość wydruków.
 • Wydruk z pliku: obsługa zarówno cyfrowych obrazów z plików jak i skanowanych papierowych oryginałów.
 • Obsługa formatów Adobe PDF i Postscript: pewność prawidłowego podglądu i wydruku dokumentów.
 • Plany architektoniczne lub budowlane
 • Modelowanie architektoniczne lub inżynierskie
 • Schematy ideowe
 • Schematy elektryczne (np. okablowania)
 • Dwuwymiarowe rysunki techniczne
 • Modelowanie obiektów
 • Trójwymiarowe rysunki techniczne
 • Nauka i medycyna
 • Rysunki sejsmiczne
 • Systemy informacji geograficznej i kartografia