FreeFlow Accxes Copy

  • ממשק משתמש אינטואיטיבי וצג מובנה מקלים צפייה ועיבוד של תמונות סרוקות
  • שיפור הפרודוקטיביות בעזרת תבניות מוגדרות מראש הניתנות להתאמה לתזרים העבודה שלך
  • חסוך זמן על ידי מיכון של תהליכים החוזרים על עצמם
  • הבטח פלט צבעוני איכותי בעזרת Closed Loop Colour Calibration ובקרות אוטומטיות וידניות
  • ממשק "לחצן ירוק": עם תבניות המכילות הגדרות סריקה, גם תזרימי עבודה מורכבים נמצאים במרחק לחיצה אחת בלבד
  • תצוגה מוקדמת: ראה את הסריקה שלך כדי לאמת איכות לפני ההדפסה
  • תזרים עבודה בסריקה אחת: אין צורך לסרוק שוב את מסמכי המקור כדי להשיג את רוב פונקציות העריכה
  • כיוון צבעים אוטומטי: כייל את הסורק להתאמה הטובה ביותר לכל מדפסת אשר ברשותך
  • נקודה לבנה חכמה: נקה מסמכי מקור ישנים על ידי הגדרת נקודה לבנה ייחודית בכל סריקה
  • אזורי עניין: זהה במהירות את אזור המפתח של הסריקה שאותו ברצונך להדפיס
  • ניהול צבע מתקדם בקרות צבע נרחבות מתקדמות לקבלת איכות פלט אופטימלית
  • הדפסה מקובץ: תומך קלט קובץ דיגיטלי וכן מסמכים סרוקים
  • תמיכה אמיתית ב- Adobe PDF וב-Postscript: היה בטוח שהמסמכים שלך נצפים ומודפסים באופן מדויק
  • תוכניות אדריכליות או תוכניות בנייה
  • שרטוטים סכמתיים
  • שרטוטי חשמל (למשל חיווט)
  • מכניקה בדו-מימד
  • דגמי מוצקים
  • מכניקה בתלת-מימד
  • מדעי/רפואי
  • סיסמי
  • מערכת מידע גיאוגרפי/מיפוי