FreeFlow® Accxes® Control

  • Bred enhetssupport med redundans
  • Centralt hanterad utskriftskö
  • Enkelt att klara deadlines för utskrifter
  • Använd utskriftsresurser mer effektivt
  • Jobbalansering och jobbvidaresändning
  • Regelbaserad utskrift, vidaresänder jobb till rätta enheter
  • Valfritt antal indataköer kan hanteras av valfritt antal utdataenheter genom en central kö
  • Jobb kan återprioriteras och omtryckas
  • Med integrerad jobbredigering kan du skapa eller modifiera jobb
  • Alla organisationer med stor aktivitet eller print centra med flera utdataenheter