FreeFlow® Accxes® Control

  • Obsługa wielu urządzeń z
  • Centralnie zarządzana kolejka druku
  • Łatwość dotrzymywania terminów druku
  • Efektywe wykorzystanie zasobów
  • Balansowanie obciążenia wraz z przekierowaniem prac
  • Drukowanie oparte na regułach, kierowanie prac do odpowiednich urządzeń
  • Dowolna liczba kolejek wejściowych może być obsługiwana przez dowolną liczbę urządzeń wyjściowych za pośrednictwem kolejki centralnej
  • Możliwość ponowego ustalania priorytetów prac i ponownego druku
  • Zintegrowany edytor umożliwiający tworzenie lub modyfikowanie prac
  • Każda organizacja lub centrum druku pracujące z wieloma urządzeniami drukującymi