מדפסת בפורמט רחב Xerox 7142

מדפסת בפורמט רחב Xerox 7142

Xerox 7142 אינו זמין עוד לרכישה כמוצר חדש.

יכולות סטנדרטיות
מדפסת עצמאית
מהירות הדפסה
מהירות גבוהה 360x360 dpi: 44 שניות (A1)
בקר הדפסה
Optional: FreeFlow® Accxes™ Controller, Caldera, EFI
מדיה להדפסה
נייר דחוס, נייר העתקה, קלף, או גלילי סרט
נייר מצופהאו לא מצופה
גודל הדפסה מירבי
מקסימום רוחב מדיה: 1080 מ"מ
מקסימום רוחב מדיית הדפסה: 1074 מ"מ
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים