Xerox 7142 Wide Format Printer

Xerox 7142 Wide Format Printer

Το προϊόν Xerox 7142 δεν πωλείται πλέον ως νέο.

Προδιαγραφές

Στάνταρ
Standalone Printer
Ονομαστική ταχύτητα
40 m²/h
Ψηφιακοί Επεξεργαστές
Optional: FreeFlow® Accxes™ Controller, Caldera, EFI
Είδη μέσων εκτύπωσης
Paper, tracing paper, or film rolls
Coated or uncoated paper
Διαστάσεις μέσων εκτύπωσης - Μέγιστες
Media Width Maximum: 1080 mm
Media Print Width Maximum: 1074 mm
Detailed specifications
Επόμενα βήματα
Xerox 7142 Wide Format Printer Supplies & Accessories
Τα αναλώσιμα της Xerox παρέχουν ποιότητα, αξιοπιστία και απόδοση

Using Xerox® Genuine toner and ink in your Xerox printer will ensure that prints are delivered with consistent quality. Testing conducted by independent printer evaluation laboratories proved Xerox Genuine Supplies are more reliable and deliver up to 27% higher page yields than aftermarket alternatives.