פתרון בפורמט רחב Xerox 6604/6605

פתרון בפורמט רחב Xerox 6604/6605

Xerox 6604/6605 אינו זמין עוד לרכישה כמוצר חדש.

יכולות סטנדרטיות
הדפסה, העתקה, סריקה, סריקה לרשת
מהירות הדפסה
2.36 אינץ' בשנייה
בקר הדפסה
בקר Xerox FreeFlow™ Accxes
מדיה להדפסה
נייר, נייר העתקה, סרט
גודל הדפסה מינימלי
297 מ"מ רוחב
גודל הדפסה מירבי
914 מ"מ רוחב, 15 מ' אורך
מפרטים מפורטים
השלבים הבאים