מכונת הדפוס Xerox® Versant® 3100
גימור ואפשרויות

מכונת הדפוס Xerox® Versant® 3100

גימור ואפשרויות

להזנה
 • הזנת מסמכים בקיבולת גבוהה צמד מזיני גיליונות גדולים מתקדמים בקיבולת גבוהה (Adv OHCF), כל אחד עם שני מגשים לגיליונות גדולים
גימור
 • הכנסת אינסרטים עם מגש האינסטרים של Xerox בקיבולת 250 גיליונות
 • עורם גיליונות אחד או זוג עורמי גיליונות
 • גימור עם התקני הגימור Production Ready Finisher או Production Ready Finisher Plus
 • יישור עם יחידת היישור
 • קיפול קיפולי C או Z
 • חיתוך עם החותך הדו-צדדי של Xerox או מודול SquareFold™ Trimmer
 • ניקוב עם יחידת המנקב או GBC® AdvancedPunch™ Pro
 • יצירת חוברות בעזרת ההתקנים Production Ready Finisher Booklet Maker או Plockmatic Pro50/35® Booklet Maker או Watkiss PowerSquare™ 160 Booklet Maker
 • כריכה באמצעות GBC® eWire™
שרתי הדפסה
 • שרת ההדפסה Xerox® EX-P 3100 המבוסס על הטכנולוגיה Fiery®‎
 • שרת ההדפסה Xerox® EX 3100 המבוסס על הטכנולוגיה Fiery®‎
 • שרת ההדפסה Xerox® FreeFlow®‎