מדפסת בנייר רציף Xerox® 650/1300™‎

מדפסת בנייר רציף Xerox® 650/1300™‎

צור תנופה עסקית

 • הדפסה בנייר רציף
 • עוצמה, מהירות ואמינות יוצאות מן הכלל

יכולות סטנדרטיות
הדפסה בנייר רציף
מהירות הדפסה
1,232 תמונות בדקה בגודל A4‏
91.44 מטר בדקה
בקר הדפסה
שרתי הדפסה אופציונליים:
 • שרת הדפסה Xerox FreeFlow™‎‎
 • Emtex, חברה של Pitney Bowes
 • גימור
  מערים פנימי, מוצרי קדם/לאחר הדפסה של שותפים
  מדיה להדפסה
 • תמיכה בחומרי הדפסה בהזנה פנימית מאריזה, הזנת סיכות, קיפול מניפה עבור משימות בהדפסה חד-צדדית
 • תצורה ללא סיכות תומכת בטפסים מודפסים מראש (נייר חברה, ידיעונים, כרטיסים, חומרי הדפסה מיוחדים)
 • הפעלת חומרי הדפסה קלים ללא סיכות זמינה ללקוחות שמעוניינים בהפעלת חומרי הדפסה קלים, אפילו במשקל של 40 ג'/מ"ר במקרים מסוימים
 • הפעלת חומרי הדפסה כבדים ללא סיכות זמינה ללקוחות שמעוניינים בהפעלת חומרי הדפסה במשקל כבד כגון 200 ג'/מ"ר
 • מפרטים מפורטים
  השלבים הבאים