Håll koll på utvecklingen
Vi håller dig uppdaterad om nya erbjudanden från Xerox Business Development

Utveckling av digitaltryckverksamheten

Xerox ProfitAccelerator®

Allt du behöver för att utöka din digitala tryckverksamhet.

Utöka digitaltryckverksamheten med Xerox Business Development-resurser

Xerox ProfitAccelerator® är en kraftfull verktygs- och programuppsättning avsedd att maximera din avkastning på investeringar i digitaltrycksutrustning. Här förenas Xerox oslagbara erfarenhet och kompetens inom digitaltryck med resurser i världsklass och branschledande support.

Våra affärsutvecklingskonsulter visar dig hur man bygger upp en framgångsrik digitaltryckverksamhet med hjälp av analyser, affärsplaner, säljkurser och mycket mer. Kurserna erbjuds i traditionell form eller via webbinarier och webbkurser.

Målet för hela den här stödsatsningen är att få din verksamhet att växa.

Vi erbjuder allt du behöver för att få din digitaltryckverksamhet att ta fart:

  • verktyg som hjälper dig att ta fram en affärsplan och beräkna avkastningen
  • mallar, guider och exempel som hjälper dig att producera nya tillämpningar
  • kurser, webbinarier och rådgivning för att utbilda din personal om lönsamma affärsmöjligheter inom digitaltryck
  • böcker, tidskrifter och broschyrer som håller dig uppdaterad om de senaste trenderna på digitaltryckmarknaden.

Flerkanalig kommunikation

Det blir allt vanligare att man utnyttjar flera kommunikationskanaler i reklamkampanjer – trycksaker, mobilanpassat material, sociala medier och nätet. Trenden bekräftas av InfoTrends, som i en undersökning av olika medier i oktober 2010 noterade att marknadsförare i genomsnitt använder 2,7 mediekanaler per kampanj. Den här trenden utgör en fantastisk möjlighet för tryckerier som ser till att deras affärsstrategi och funktioner stöder flerkanalig kommunikation.

mer information - Flerkanalig kommunikation
ProfitQuick Direct Marketing ROI Planner ProfitQuick™ Direct Marketing ROI Planner (program)
Ett kraftfullt marknadsföringsverktyg som visar och beräknar den totala avkastningen på din investering (ROI) i direktreklamkampanjer eller direktreklamprojekt. Verktyget är mycket mer än bara en ROI-kalkylator. Det beräknar prognoser och resultat som hjälper dig att bedöma hur effektiva dina direktreklamaktiviteter är, jämföra kampanjer och bedöma risker.

Hämta broschyr (PDF) 
Konsulttjänster för utveckling av direktreklamtillämpningar Konsulttjänster för utveckling av direktreklamtillämpningar
Våra affärsutvecklingstjänster för tillämpningar hjälper din sälj- och driftpersonal att sätta sig in i hur man hittar och utnyttjar direktreklammöjligheter och att lära sig att effektivt införa ett arbetsflöde för direktreklam på ditt företag.

Så säljer du in direktreklam (PDF)
Driftmässiga faktorer vid direktreklam (PDF)
Så inför du direktreklam (PDF)
Xerox 1:1 Lab Fallstudier

Xerox 1:1 Lab Fallstudier New York Mets
Statistik är avgörande i baseboll – och i marknadsföring. Xerox 1:1 Lab-partners provade att använda personanpassad direktreklam och jämförde resultatet med helt opersonliga utskick. Exempelvis New York Mets ökade försäljningen av gruppbiljetter med 57,2 % och svarsandelen från grupper med 36,3 %.

Hämta fallstudie (PDF) 
Titta på video 
Xerox 1:1 Lab Fallstudier Miami universitet
Miami universitet tog hjälp av b+p+t-kommunikationslösningar och använde personliga broschyrer med relevant innehåll och PURL-sidor för att locka fler toppelever på väg till college att välja deras Honors-program. De överträffade sin målsättning med 30 % och minskade utskriftskostnaderna med 29 %.

Hämta fallstudie (PDF) 
Titta på video 
Säkra framgångarna med konsulttjänster från Xerox Business Development

Våra affärsutvecklingskonsulter hjälper dig att bygga upp en framgångsrik digitaltryckverksamhet. Vi erbjuder traditionella kurser, webbinarier, e-Learning-kurser och kundanpassad rådgivning via nätet eller på plats hos dig eller oss. Xerox erbjuder så mycket mer än bara en uppsättning verktyg och tjänster. Vi samarbetar med dig på vägen till framgång och hjälper dig att få verksamheten att växa.

mer information - Affärsutveckling
Försäljnings- och marknadsföringstjänster Försäljning och marknadsföring
Hitta genvägen till framgång med tjänster som hjälper dig att ta fram en affärsplan för marknadsföringen med strategier och taktik, knyta kontakter med inflytelserika reklambyråer och marknadsförare, utnyttja sociala medier som en del av kommunikationsplanen och lära säljpersonalen hur man hittar och säkrar nya intäktsmöjligheter. Vi erbjuder bland annat följande tjänster:

Ta fram en marknadsföringsplan (PDF)
Ta fram en säljhanteringsplan (PDF)
Seminarium om värdebaserad prissättning (PDF)
Sälja in digitalutskrifter (PDF)
Sälja in Variable Information (PDF)
Försäljning på lodräta marknader (PDF)
Försäljning till reklambyråer och marknadsförare (PDF)
Tjänster inom sociala medier (PDF)
Tjänster som rör arbetsflöden och verksamhet Hjälp med arbetsflöden och verksamhet
För att du ska kunna skapa en effektiv digitaltryckverksamhet är det viktigt att du bygger upp, integrerar, automatiserar och förbättrar företagets arbetsflöden. Du kan få hjälp med detta av Xerox certifierade analytiker, affärsutvecklingskonsulter och externa nätverk av branschexperter på olika områden:

Seminarium om digital design (PDF)
Seminarium om färgbehandling (PDF)
XMPie™ Utbildning och rådgivning (PDF)
Utbildning inom FreeFlow™ Web Services (PDF)
Utbildning inom FreeFlow VI Suite (PDF)
Producera och designa Lean-dokument (PDF)
SmartPress-produktionskonsulter (PDF)
Tjänster som rör utveckling av tillämpningar Utveckling av tillämpningar
Använd de här konsulttjänsterna för att utveckla specialiserade tillämpningar som skapar mervärde och större volymer, hjälper dig att utöka verksamheten och inta en mer strategisk position gentemot kunderna. Vi erbjuder support till ledningsgrupp och säljare på följande områden:

Seminarium om försäljning av direktreklam (PDF)
Seminarium om försäljning av TransPromo (PDF)
Driftmässiga faktorer att ta hänsyn till när direktreklam införs (PDF)
Driftmässiga faktorer att ta hänsyn till när TransPromo införs (PDF)
Införande av direktreklam (PDF)
Införande av TransPromo (PDF)
Ekonomiska resurser som hjälper dig att driva en lönsam digitalverksamhet

Hur snabbt kan du få tillbaka investerat kapital och börja gå med vinst? Vilken press/skrivare – offset eller digital – är det mest lönsamt att välja till ett visst jobb? Hur rör du dig bort från den traditionella kopplingen mellan kostnad och pris och utvecklar en värdebaserad prissättningsmodell? Hur stora är egentligen dina driftkostnader?
Xerox ProfitQuick™ Job Estimator, Business Planner och Investment Planner hjälper dig att besvara dessa frågor – och många andra. Vi erbjuder programvara, guider och analyser inom ekonomisk modellering som hjälper dig att maximera avkastningen och gå med vinst.

Kontakta din Xerox-representant för att få veta mer eller beställa dessa ekonomiska resurser.