Поддържайте връзка
Позволете ни да ви държим в течение за предложенията за бизнес развитие на Xerox
Свалете брошури
Намерете още начини да разширите вашия дигитален печатен бизнес

Развитие на бизнес за дигитален печат:

Xerox ProfitAccelerator®

Всичко необходимо за разширяването на вашия дигитален печатен бизнес

Разширете вашия дигитален печатен бизнес с ресурсите за бизнес развитие от Xerox

Xerox ProfitAccelerator® е отличен набор от инструменти и програми, които са предназначени за увеличаване на възвращаемостта на инвестициите за оборудване на вашия печатен бизнес, който обединява ненадминатия опит и експертни познания на Xerox в дигиталния печат с ресурси от световно ниво и водеща в отрасъла поддръжка.

Нашите консултанти "Бизнес развитие" могат да ви покажат как да изградите успешен дигитален печатен бизнес с оценки, планове за развитие и обучение за продажби, като всичко това идва директно до вас с помощта на уебинари и онлайн курсове.

Целта на тази стабилна поддръжка е една: развитието на вашия бизнес.

Ние предоставяме всичко необходимо, за да може вашия дигитален печатен бизнес да получи:

  • инструменти, които ви помагат да създадете вашия бизнес план и да изчислите възвращаемостта на инвестициите
  • шаблони, ръководства и примери, които ви помагат да разработите нови приложения
  • класове, тренировъчни уебинари и консултации, за да може вашия екип да се запознае с възможностите за бизнес рентабилност в дигиталния печат
  • книги, списания и брошури, за да бъдете в крачка с най-новите тенденции в дигиталния печат.

Многоканални комуникации

Броят на комуникационните кампании, които използват различни канали – печатни, мобилни, социални и онлайн, се увеличава. Според InfoTrends, които установяват в тяхното кръстосано медийно проучване от октомври 2010, че търговците понастоящем използват средно 2,7 медийни канала на кампания, това е само началото. Тази тенденция представлява огромна възможност за доставчиците на печатни услуги, които са се погрижили техните стратегии и възможности да поддържат многоканални комуникации.

more resources for Direct Mail / Marketing
ProfitQuick Direct Marketing ROI Planner ProfitQuick™ Direct Marketing ROI Planner (софтуерен инструмент)
Мощен маркетингов инструмент, създаден да демонстрира и изобрази пълната възвращаемост на инвестицията (ROI) за директна маркетингова кампания или програма. Това не е просто още една калкулатор - това е усъвършенстван доставчик на истински прогнози и резултати, който оценява ефективността на вашите проекти за директен маркетинг, като ви дава възможност да сравнявате различни кампании и да оценявате риска.


Свалете брошура (PDF) 
Direct Marketing Application Development Consulting Services Услуги за консултации при разработването на приложения за директен маркетинг
Нашите услуги за приложения за бизнес развитие могат да помогнат на вашите търговски и оперативни екипи да разберат как да идентифицират, откриват и използват възможности за директен маркетинг и да разберат как да приложат ефективно работен поток за пряка пощенска реклама във вашата компания.

Метод за продажба на пряка пощенска реклама (PDF)
Оперативни съображения за пряка пощенска реклама (PDF)
Метод за внедряване на пряка пощенска реклама (PDF)
Примери от практиката Xerox 1:1 Lab

Xerox 1:1 Lab Case Studies New York Mets
Статистиката е важна в бейзбола - и в маркетинга. Като използваха базирана на съдържание пряка пощенска реклама в сравнение с липсата на каквато и да било персонализация, партньорите на Xerox 1:1 Lab помогнаха на бейзболния отбор New York Mets да постигне 57,2% увеличение в груповите продажби на билети с 36.3% повече отговорили групи.

Изтеглете пример от практиката (PDF) (PDF) 
Гледайте видеото 
Xerox 1:1 Lab Case Studies Университет Маями
Университетът в Маями, с помощта на b+p+t communication solutions, използва персонализирани, уместни брошури и pURLs, за да привлече по-висок процент обещаващи колежани . Те надминаха своята цел с 30%, като същевременно намалиха разходите за печат с 29 %.

Изтеглете пример от практиката (PDF) (PDF) 
Гледайте видеото 
Гарантирайте вашия успех с услугите за съвети относно бизнес развитие на Xerox

Нашите консултанти "Бизнес развитие" могат да ви помогнат да изградите успешен дигитален печатен бизнес. Предлагаме курсове тип "класна стая", уебинари, електронно обучение и персонализирани консултации онлайн или на място, осигурено от вас или от нас. Ние предлагаме повече от набор инструменти и услуги - Xerox е ваш партньор в успеха, посветил се да помогне за разрастването на вашия бизнес.

more resources for Business Development Services
Sales and Marketing Services Услуги за маркетинг и продажби
Осигурете си бърз и лесен успех с услуги, които ви помагат разработите маркетингов бизнес план със стратегии и тактики, да изградите отношения с влиятелни агенции и търговци, да използвате социалните медии като част от вашия комуникационен план и да обучите вашата работна сила да идентифицира и открива нови възможности за приходи. Примери за услуги:

Разработване на маркетингов план (PDF)
Разработване на план за управление на продажби (PDF)
Обучение за ценообразуване въз основа на стойността (PDF)
Продажби на дигитален печат (PDF)
Продажби на променлива информация (PDF)
Продажби на вертикалните пазари (PDF)
Продажби на агенции и търговци (PDF)
Услуги за социални медии (PDF)
Workflow and Operational Services Услуги за работен поток и оперативни услуги
Изграждането, интегрирането, автоматизирането и цялостното подобряване на работния процес е от решаващо значение за ефективността на дигиталния печат. Предлагаме поддръжка от наши специално сертифицирани Xerox анализатори, консултанти "Бизнес развитие" и външна мрежа от индустриални експерти в следните области:

Дизайн за дигитална печатница (PDF)
Семинар: Управление на цветове (PDF)
Обучение и консултации за XMPie™ (PDF)
Обучение за уеб услуги FreeFlow™ (PDF)
Обучение за FreeFlow VI Suite (PDF)
Производство и дизайн на документи с малък тираж (PDF)
Консултации за SmartPress продукция (PDF)
Application Development Services Услуги за разработка на приложения
Тези консултантски услуги ви помагат да разработите високостойностни, висококапацитетни, специализирани приложения и ви позволяват да развиете вашия бизнес и да станете по-стратегически значими за вашите клиенти. Помощта в тази област е за вашите оперативни и търговски екипи и включва:

Семинар: Метод за продажба на Direct Mail (PDF)
Семинар: Метод за продажба на TransPromo (PDF)
Оперативни особености на внедряването на Direct Mail (PDF)
Оперативни особености на внедряването на TransPromo (PDF)
Внедряване на Direct Mail (PDF)
Внедряване на TransPromo (PDF)
Финансови ресурси, които ви помагат да изградите печеливш дигитален печатен бизнес

Колко бързо можете да генерирате ROI за вашите капиталови инвестиции? На какво устройство, офсет или цифрово, е най-печелившо да се извърши определено задание? Как да преминете от традиционния модел разходи + ценообразуване към модел въз основа на стойността? Какви са вашите действителни експлоатационни разходи?
Xerox ProfitQuick™ Job Estimator, Business Planner и Investment Planner могат да отговорят на всички тези и още много други въпроси. Ние предлагаме софтуер за финансово моделиране, ръководства и оценки, за да увеличите максимално възвращаемостта на вашата инвестиция и да положителен печеливш финансов резултат.

За да научите повече или да получите достъп до тези финансови ресурси, се свържете с вашия представител на Xerox.