Forebyggelse og håndtering af affald

Xerox har som erklæret målsætning at fremstille affaldsfri produkter på affaldsfri produktionsanlæg for at hjælpe vores kunder med at reducere affaldsmængden. Det er vores mål at konstruere produkter, emballage og forbrugsstoffer, der udnytter ressourcerne effektivt, minimere affald, genanvende materiale i muligt omfang og genvinde det, der ikke kan genbruges. Alle Xerox-produkter indeholder mellem 0-5 % plastindhold fra forbrugsaffald. For alle nye produkter, som lanceres på EU-markedet, skal reservedele være tilgængelige i mindst 5 år efter produktfremstillingen er afsluttet.

Links:

Genvinding af brugte Xerox-tonerpatroner ›

Produkter konstrueret til at blive genanvendt ›

Information for Treatment Facilities (PDF, 126 KB)

Hvort grønt er jeres trykkeri? (PDF, 1,003 KB)

Genbrug og bortskaffelse (PDF, 214 KB)

Xerox' produktreturnerings- og genvindingsprogram

  • Xerox var de første til at genoparbejde, genanvende og genvinde kontormaskiner. Vores maskiner er konstrueret, så de er lette at adskille og yderst slidstærke, de indeholder færre dele og er kontrolleret for deres indhold af kemikalier.
  • Xerox overvåger omhyggeligt sine leverandører af genvinding og affaldsbortskaffelse. Ved hjælp af en kontrolproces holder vi styr på, at vores leverandørers arbejdsmetoder er sikre, miljørigtige og overholder reglerne.
  • Siden 1991 har Xerox-genoparbejdning og -genvinding (PDF, 106 KB) sparet lossepladsen for næsten 1 mia. kg affald.

EPEAT Større mulighed for produktreturnering (PDF, 29 KB) (Kun engelsk)

Beskrivelser af udtjente produkter (PDF, 50 KB) (Kun engelsk)

EPEAT Consumables Reporting and Disposition (PDF, 24 KB) (Kun engelsk)

Affaldsfri fabrikker

  • Siden starten af 1990'erne har Xerox haft et internt initiativ, som vi kalder for den affaldsfri fabrik.
  • Dette initiativ ligger bag den globale implementering af et ISO 14001-baseret miljøstyringssystem og er medvirkende til en genvindingsprocent på 92% af ufarlige stoffer. Få mere at vide om, hvordan vi styrer vores miljøpåvirkning..

Xerox-samarbejdspartnere

  • Xerox deltager i den amerikanske miljøstyrelses National Environmental Performance Track-program, som er et samarbejde, hvor de deltagende amerikanske producenter anerkendes for at opnå de bedste miljøresultater.
  • Xerox blev udnævnt til Performance Track Corporate Leader i 2008. Xerox er den første teknologivirksomhed og blot den 5. virksomhed, som er udnævnt til Corporate Leader.

Del: