Xerox® Document Analytics Service

Xerox' dokumentanalyseservice, Document Analytics Service, kan hjælpe dig med at:

  • Forstå, hvordan, hvor og hvorfor dokumenter bruges
  • Søge nye kilder til produktivitet og effektivitet 
  • Finde et alternativ til manuel datasamling
  • Reducere filopbevaring og de dermed forbundne udgifter

Xerox' dokumentanalyse, Document Analytics, giver indsigt, der fører til besparelse og effektivitet gennem digitalisering, optimering af arbejdsgange og distribueret adgang. 

Denne service finder måder at gøre dokumentinfrastruktur mere produktiv på ved hjælp af effektive processer og reduceret dokumentopbevaring og færre omkostninger. 

Den omfatter traditionel Managed Print Services (MPS) maskindata, oplysninger om printopgaver, opgørelser over arkiverede og ikke-arkiverede papirer samt kundeundersøgelser. 

MPS-data præciserer papir-intensive processer med større hastighed og nøjagtighed sammenlignet med traditionelle konsulentmetoder. Kvalitative data afslører, hvorfor dokumenter udskrives og opbevares. 

Innovative, navnebeskyttede Xerox-værktøjer, analyse, visualisering og modellering giver dybtgående indsigt. Omfattende rapporter omdanner rådata til handlingsrettede trin.

Få hele historien - se brochuren Document Analytics Service (PDF, 584 KB)