Xerox® Content Management Services

Xerox® Content Management Services kombinerer dokumenthåndtering med rådgivningsydelser for at automatisere og forenkle dokumentprocesserne. 

På denne måde er det muligt at hente, opbevare, dele og omdanne papirbaserede og elektroniske dokumenter fra nettet, desktop-programmer, tablets, smartphones og multifunktionsprintere (MFP'er). 

Virksomheder af alle størrelser kan reducere omkostningerne og den tid, der forbindes med håndtering af papir og elektroniske filer, forbedre nøjagtigheden og undgå gentagelser i arbejdsprocesserne samt øge overensstemmelse og sikkerhed i løbet af et dokuments levetid. 

Xerox multifunktionsprintere bruger ConnectKey til hentning af distribuerede dokumenter. Integreret OCR (Optical Character Recognition) gør digitalisering lettere. Mobil adgang og behandling er mulig fra iOS- og Android-enheder.