Automatisering og forenkling

Migrering af kunder til højere parathedsniveauer for udskrivning og dokumenthåndtering, herunder konvertering af papirbaserede arbejdsmetoder til digitale. Omformningsprocesser, for at opnå større effektivitet, er den tredje fase i den næste generation af Managed Print Services (MPS). Vi kalder denne fase "Automatisering og forenkling", og det er her, det bliver virkelig interessant.

Nu, hvor den rigtige teknologi er på plads, og den er sikkert integreret i dit IT-miljø, ser vi på, hvad der skal til for at forbedre produktiviteten i dine dokumentrelaterede arbejdsgange. 

Vi tilbyder services og teknologi, der bringer automatisering af arbejdsgangene, ud over blot at scanne og digitalisere papirdokumenter, til en reel omlægning af virksomheden.

Vi starter med at hente kvantitative data for at analysere din aktuelle dokumentarbejdsgang. Vi indsamler også kvalitative oplysninger om, hvorfor dokumenter printes ud, deles og flyttes rundt i din virksomhed. Denne dobbelte fremgangsmåde er unik for vores metodik. 

Resultatet er en specifik datadrevet analyse for dine dokumentanvendelser og -processer. 

Efter analysen af dine arbejdsgange leverer Xerox en procesoptimeringsrapport. Den giver handlingsrettede indsigter og anbefalinger til automatisering og forenkling af dine dokumentarbejdsgange. 

Vi udfører integrering af arbejdsgange omhyggeligt, fordi vi ved, at du ikke har råd til afbrydelser eller risici, når du indfører forandringer. 

Når vi har optimeret din arbejdsgang, holder vi os beskæftiget med services, dashboards, indholdsstyring og andre innovationer til at holde dine arbejdsgange effektive og sikre.

 

Nøgleværktøjer til automatisering og forenkling: