Přejít na hlavní textKliknutím zobrazíte naše prohlášení o dostupnosti nebo nás můžete kontaktovat s dotazy ohledně dostupnosti.
Diverse co-workers in a meeting

Zásady a strategie

Prostřednictvím našich zásad a jednání každý den prokazujeme náš závazek rozmanitosti, inkluzi a sounáležitosti.

Wilsonovo pravidlo

Společnost Xerox usiluje o to, aby se na její interní i externí pozice hlásili rozmanití uchazeči. Wilsonovo pravidlo je inspirováno naším prvním generálním ředitelem, Joem Wilsonem. Jeho volání po společenské odpovědnosti, rozmanitosti a inkluzi patří mezi hlavní hodnoty společnosti Xerox a je součástí naší firemní DNA. Duch a sdělení Wilsonova pravidla stojí za rozmanitým složením našeho vedení a odborníků napříč celou společností Xerox. Zaručuje velký dosah a nábor rozmanitých uchazečů. V srdci Wilsonova pravidla stojí náš závazek nabírat a prezentovat náborovým pracovníkům rozmanité uchazeče na pracovní pozice ve vedení a odborné pozice napříč celou společností.

Zásady nediskriminace

Po celém světě vytváříme zásady, které podporují naše firemní cíle a jsou odrazem naší firemní kultury v zemích, kde podnikáme. Společnost Xerox nediskriminuje na základě rasy, barvy pleti, náboženského přesvědčení, pohlaví, věku, národnostního původu, občanství, rodinného stavu, odborové příslušnosti, sexuální orientace či genderové identity.

Rovnocenná příležitost zaměstnání

Společnost Xerox je zaměstnavatelem poskytujícím rovné příležitosti a zvažuje uchazeče na všechny pracovní pozice bez ohledu na rasu, barvu pleti, přesvědčení, náboženství, rodinný původ, národnostní původ, věk, genderovou identitu či vyjádření, pohlaví, rodinný stav, sexuální orientaci, fyzické či duševní postižení, používání vodicího psa či služebního zvířete, vojenské/veteránské postavení, občanství, genetické informace či náležitost k jakékoli jiné skupině chráněné zákonem. Lidé s postižením, kteří potřebují přiměřeně upravit podmínky nutné k tomu, aby se mohli ucházet či soupeřit o zaměstnání u společnosti Xerox, si mohou o takové úpravy zažádat zasláním e-mailu na adresu XeroxStaffingAdminCenter@xerox.com. Nezapomeňte uvést své jméno, pracovní pozici, o kterou máte zájem, a podmínky, které je třeba přizpůsobit.

Sdílet