Přejít na hlavní text

Směrnice Xeroxu k použití sociálních sítí

7 tipů k aktivitám na sociálních sítích pro zaměstnance společnosti Xerox

Xerox směrnice pro sociální média YouTube Video

Není tajemstvím, že sociální sítě zásadně změnily způsob naší práce a zajistily nám nové kanály ke komunikaci a spolupráci. Tato otevřená výměna a možnost vzájemného učení má pro nás velkou budoucnost, zejména pro naši práci a zlepšování komunikace a spolupráce našich zákazníků.

Tyto pokyny jsou určeny všem zaměstnancům a dodavatelům Xeroxu*, kteří na blozích, fórech či sociálních sítích šíří naše novinky nebo postřehy. Platí také pro samostatné konzultanty a agentury, které působí naším jménem. Je na našich zaměstnancích, komunikujících s těmito konzultanty a agenturami, aby zajistili dodržování těchto směrnic a našeho etického kodexu.

Illustration of a happy person looking at a computer monitor

Řiďte se zdravým rozumem

Za zveřejněné informace jsou osobně odpovědni zaměstnanci. Při debatě na webu buďte pozitivní, pravdiví a vyhýbejte se formulacím, které by mohl někdo vnímat jako ponižující, urážlivé či provokující, a také negativním komentářům o jiných firmách. Považujte sociální sítě za součást vašeho pracoviště a jednejte se čtenáři a posluchači s řádným ohledem a respektem.

Illustration of a person at a laptop, with an error indicating they're using the #emp hashtag

Jednejte transparentně

Při debatě o firemních záležitostech se vždy představte jako naši zaměstnanci. Tato informace se musí objevit přímo v příspěvku – nejen ve vašem profilu. V USA jsou tyto pokyny v souladu se stanoviskem Federální obchodní komise. Kliknutím sem získáte další informace o směrnicích této komise k publikování informací.

Illustration of a social media post where an employee shows his expertise

Dejte najevo své odborné znalosti

Pokud jste odborníkem ve svém oboru, budeme rádi, když se o poznatky ze své práce podělíte – jen pozor, abyste svá tvrzení vždy doložili fakty. Komentáře je také vhodné omezit na oblast vašich znalostí.

Illustration of a man talking into a megaphone

Doplňte upřesňující prohlášení

Vaše názory jsou důležité, ale jednoznačně vaše – a nemusí být nutně shodné s názory společnosti. Při publikování myšlenek a názorů, které se týkají Xeroxu, používejte toto prohlášení: „Příspěvky na tomto webu jsou mým osobním názorem a nemusí nutně vyjadřovat pozice, strategie či názory společnosti Xerox.“

Illustration of a sinking ship

Ochrana důvěrných informací

Nikdy neodhalujte naše tajné nebo důvěrné informace, ani nenaznačujte, s čím v dohlednu přijdeme. Jednalo by se o porušení našeho etického kodexu.

Xerox logo in red.

Respektujte značku Xerox

Zaměstnancům není dovoleno otevírat účty na sociálních sítích jménem společnosti nebo tamtéž využívat její název či logo. Například na Twitteru nejsou povoleny účty s názvem typu „@XeroxJan“. Lze využít některý z účtů na sociálních sítích, které máme založeny pro každou organizační jednotku.

Illustration of a thief in a mask using a computer

Nezapomeňte dodržovat legislativu

Respektujte autorské právo a legislativu v oblasti spravedlivého využití a hlášení kolizních finančních zájmů.

Děkujeme, že při publikování svých postřehů a novinek z Xeroxu na webu tyto pokyny dodržujete. Sociální sítě se neustále vyvíjejí – kontrolujte proto v pravidelných intervalech tyto stránky, abyste se seznámili s nejnovějším zněním našich pokynů.’ Zaměstnance, kteří jménem společnosti a pod její značkou spravují účty na sociálních sítích, žádáme o zjištění dalších pokynů u celosvětového oddělení Xeroxu pro marketing na společenských sítích.

*V těchto pokynech se Xeroxem rozumí skupina Xerox Group, která zahrnuje tradiční naše firmy i jiné dceřiné společnosti. Zaměstnance, kteří jménem společnosti a pod její značkou spravují účty na sociálních sítích, žádáme o zjištění dalších pokynů u celosvětového oddělení Xeroxu pro marketing na společenských sítích.

Máte nějaký dotaz? Kontaktujte nás

Související články

Sdílet