Přejít na hlavní text Kliknutím zobrazíte naše prohlášení o dostupnosti nebo nás můžete kontaktovat s dotazy ohledně dostupnosti.

Náš závazek udržovat komunitu Xerox zdravou a bezpečnou

Není pro nás nic důležitějšího než zdraví a bezpečnost celé komunity společnosti Xerox. Od začátku pandemie COVID-19 jsme přijali opatření, abychom zajistili bezpečnost našich zákazníků, zaměstnanců, partnerů a jejich rodin a zároveň minimalizovali dopad na provoz.

Reakční tým společnosti Xerox pro COVID-19 se pravidelně schází, aby sledoval vývoj a pečlivě sledoval pokyny vládních a zdravotnických organizací. Naše plány kontinuity provozu a připravenosti na pandemii obsahují nejnovější standardy z osvědčených postupů v oboru a vlastní zkušenosti společnosti Xerox, které definují bezpečnostní požadavky.

Náš reakční plán zahrnuje mimo jiné:

  • Denní sledování zdravotního stavu zaměstnanců a smluvních partnerů společnosti Xerox, pokud je to ze zákona přípustné

  • Zavedení přísných protokolů o osobních ochranných prostředcích a protokolů pro jednotlivé role zaměstnanců zapojených do práce na pracovišti

  • Školení zaměstnanců o bezpečnostních protokolech společnosti

  • Vzdělávání zaměstnanců o výhodách očkování

  • Zavedení komplexního procesu prověřování návštěvníků

  • Vyžadování, aby zaměstnanci, kteří vykazují jakékoli příznaky, zůstali doma

  • Důkladné trasování kontaktů

  • Zajištění dodržování přísných protokolů před návratem zaměstnance do práce po nemoci.

Kromě toho dodržujeme všechny zdokumentované požadavky zákazníků na očkování a všechny příslušné vládní předpisy týkající se očkování. V USA musí být všichni zaměstnanci společnosti Xerox bez ohledu na místo výkonu práce plně očkováni do 4. ledna 2022, pokud nemají schválenou zdravotní nebo náboženskou výjimku. Neočkovaní dodavatelé pracující na pracovišti společnosti Xerox nebo klienta v USA navíc nebudou moci od 5. ledna 2022 vykonávat práci jménem společnosti Xerox. Mimo USA společnost Xerox očekává, že se všichni zaměstnanci nechají očkovat vakcínou COVID-19, pokud nemají schválenou náboženskou nebo zdravotní výjimku.

Během této doby jsme rozšířili naše možnosti vzdálené podpory a doporučujeme zákazníkům, aby je využívali a minimalizovali tak místní podporu, kde je to možné. Pokračujeme v investicích do CareAR, společnosti Xerox, abychom posílili naše možnosti vzdáleného řešení. Platforma CareAR Service Experience Management udělá z každého uživatele experta schopného řešit technické problémy. Naše týmy technické podpory a péče o zákazníky používají tuto platformu k opravě a instalaci zařízení s větší vzdálenou podporou ve vybraných regionech. Zákazníci mohou také využít textový nebo video chat s živým odborníkem na digitální podporu, a to na adrese www.support.xerox.com nebo si stáhnout novou mobilní aplikaci Xerox Support Engage, která je nyní k dispozici ve vybraných regionech.

Nikdo z nás nemohl předvídat délku a rozsah COVID-19 a jeho dopad. Tým společnosti Xerox byl po celou dobu připraven vás podpořit a pomoci vám udržet se v provozu. Jak se bude pandemie vyvíjet, budeme se vyvíjet i my a v průběhu celého procesu vás budeme informovat. V případě jakýchkoli dotazů se mezitím obraťte na kontaktní osobu společnosti Xerox.

Děkujeme vám za vaši trvalou podporu, společně to zvládneme.

Building with Xerox logo on the top floor

Zpráva od Johna Visentina

Sdělení od Johna V, místopředsedy a výkonného ředitele společnosti Xerox

Man at an outdoor wooden table, typing on a laptop with a screen of charts

Aplikace Xerox® Team Availability

Připravte bezpečnější politiku pro návrat do práce pomocí nahlížení každé lokality a dostupnosti zaměstnanců v reálném čase.

Sdílet