Organizujte služby zákazníkům pomocí služeb Xerox® digitální veřejné správy

Veřejné správy dnes čelí mnoha výzvám: malé rozpočty, neustálá hrozba úniku dat, nové kanály komunikace a různí obyvatelé s různou úrovní používání a přístupu k digitálním zařízením. Propojení s lidmi, kterým sloužíte, nebylo nikdy důležitější – a také složitější. Zatímco občané požadují stále více, jak mohou začít veřejné správy postavené na zastaralých procesech konverzaci v digitálním světě?

Se službami Xerox® pro digitálního občana budete poskytovat bezpečné služby digitální správy vyhovující potřebám každého občana. Integrujete-li do starších papírových systémů digitální procesy, budete pracovat efektivněji a zvýšíte zapojení každého občana při každém kontaktu – a k tomu snížíte provozní náklady.

Podívejte se, jak to funguje.

 

Postavte občany do středu pozornosti pomocí služeb pro digitální veřejnou správu

Business meeting with laptop

1. Podporujte zapojení

  • Začněte vytvářet propojené kampaně a promlouvejte efektivně k širokým a rozmanitým publikům
  • Zapojujte efektivně občany prostřednictvím personalizovaných zpráv
  • Snižte náklady na veřejná sdělení pomocí digitálních médií

2. Serve

  • Zlepšete zkušenost občanů poskytnutím lepšího přístupu k veřejných službám
  • Pomocí digitalizace, standardizace a automatizace transakcí s dokumenty snižte náklady na zpracování informací

3. Uspokojujte

  • Zlepšete odezvu místní veřejné správy tím, že podpoříte použití předem schválených katalogových záruk
  • Poskytněte občanům přidanou hodnotu pomocí služeb digitálního trezoru, které jim umožní bezpečně přistupovat k datům