Přejít na hlavní textKliknutím zobrazíte naše prohlášení o dostupnosti nebo nás můžete kontaktovat s dotazy ohledně dostupnosti.
Aerial view of the city of Dhaka, Bangladesh

Jak společnost Xerox pomohla bangladéšské vládě zachytit, uložit a analyzovat údaje o populaci

Bangladéš patří mezi 10 nejlidnatějších zemí na světě. V posledních letech tato země zaznamenala ohromný ekonomický růst, za nímž částečně stojí přijetí nových technologií. V důsledku toho se mění životy milionů Bangladéšanů,zatímco místní vláda založila iniciativu Digital Bangladesh Vision by 2021, která si klade za cíl zvýšit používání technologií v celé zemi. Klíčovou součástí iniciativy Digital Bangladesh byl rozsáhlý projekt sčítání lidu a vytvoření Národní databáze domácností, s čímž pomáhala společnost Xerox a její místní partner IOE (Bangladesh) Ltd.

Úkolem společností Xerox a IOE bylo vytvořit Národní databázi domácností. V jádru projektu stála otázka: Jak zachytit, uložit a spravovat informace v tak rozsáhlém měřítku?

Společnosti Xerox, IOE a Bangladéšský statistický úřad společně shromáždili informace o více než 160 milionech obyvatel Bangladéše, aby zjistili, kdo má přístup k základnímu vybavení, včetně elektřiny, vody z vodovodního potrubí a nábytku. Vláda pak za podpory financování Světové banky může použít Národní databázi domácností k určení těch, kteří jsou v nouzi a potřebují využívat programy veřejné bezpečnosti. S pomocí této databáze bude vláda také schopna určit způsoby, jak svému obyvatelstvu poskytovat ty správné služby poskytování dávek.

„Bangladéšská vláda nás požádala, abychom vytvořili dotazník týkající se životních podmínek, který obdrží každá domácnost v zemi,“ uvádí Dave Nesbitt, globální vedoucí společnosti Xerox, Služby sběru a obsahu. „Požadavkem bylo vytvořit dotazník, který by Bangladéšané mohli vyplnit hned ve dveřích. Společnost Xerox pak měla poskytnuté údaje naskenovat a vytvořit databázi, kterou by statistický úřad mohl používat pro své sociální programy.“ Přestože se jednalo o první projekt společnost Xerox zrealizovaný v Bangladéši, společnost Xerox má za sebou celou řadu úspěšných spoluprací s vládami zemí na několika kontinentech.

Na tomto projektu pracovalo v průběhu 18 měsíců více než 350 pracovníků společností Xerox, IOE a Bangladéšského statistického úřadu. Úředníci shromažďující údaje ze sčítání lidu navštívili všechny respondenty doma. Bylo vytištěno 45 milionů papírových dotazníků a přibližně 37,5 milionů bylo vyplněno. „Vzhledem k tomu, že Bangladéš je rozvojovou zemí, klade vláda důraz na to, aby bylo k dispozici více informací o základních zařízeních v domácnostech občanů (jako je popis nemovitosti/obydlí, vlastnictví majetku a údaje o členech domácnosti)“, uvádí Nesbitt.

Shromážděné informace byly velmi citlivé povahy, a tak k veškerému skenování docházelo v prostorech Bangladéšského statistického úřadu. Jakmile byly dokumenty naskenovány, byl k nahrání snímků dotazníků do virtuální databáze použit systém správy obsahu DocuShare®. V rámci této databáze je pak možné informace organizovat, analyzovat a bezpečně ukládat. Vzhledem k širokému rozsahu zpracovaných dokumentů přidala společnost Xerox také nástroj trasování v rámci dokumentů, aby bylo možné sledovat celkový produkční proces. (Před tímto sčítáním z let 2017–2018 uchovával Bangladéšský statistický úřad informace o sčítání lidu ve fyzické podobě.)

Pro projekt byla zásadní přesnost. Veškeré shromážděné údaje bylo nutné ověřit se záznamy, které vede Bangladéšská národní databáze osobních údajů a matrika. Použitou technologii bylo nutné přizpůsobit. Společnost Xerox vyvinula slovník, který prováděl transliteraci jmen zapsaných v anglickém jazyce do jazyka bangladéšského.

Celkem bylo zpracováno 76 milionů snímků dokumentů.

„Schopnost společnosti Xerox zrealizovat projekt tak gigantických rozměrů nás ohromila, stejně jako jejich technické know-how, skvělé chápání procesů a ponaučení, které to přineslo budoucím projektům.“

– Mohammed Shafiul Alam, vedoucí projektu (doplňkový tajemník), Bangladéšský statistický úřad

Prohlédnout další příběhy úspěchu zákazníků

Are You a Piler or a Filer? YouTube Video
Two women looking at a monitor together. One woman is pointing at the monitor.

Spravujte sběr dat a obchodní procesy efektivněji

Vymezte nově způsob, jakým zachycujete fyzická a elektronická data, s pomocí našich služeb sběru a obsahu. Využijte výkonné umělé inteligence a strojového učení k automatickému zachycení a ověřování informací z digitálních i fyzických dokumentů.

Happy woman using a laptop

Výsledky průzkumu

Jak vypadá budoucnost práce? [v angličtině]

Sběr a obsah, další informace

Prohlédněte si soubory PDF, videa, grafy a další informace k tomuto tématu.

Související články

  • Windmills along a river and green farm fields

    Anglický, 158 let starý katastrální úřad používá k digitalizaci dat technologii Xerox

    Společnost Xerox hraje klíčovou roli v ochraně digitální pozemkové knihy Anglie a Walesu.

  • Clock tower above BBVA Bank in Argentina

    Je možné, aby banka fungovala bez používání papírových dokumentů?

    Podívejte se, jak nejstarší soukromá banka v Argentině za pomoci Xerox® služeb sběru a obsahu pracuje na tom, aby se zbavila papírových náborových formulářů.

Sdílet