Automatizace pracovních procesů v oblasti veřejného sektoru

Přibližně polovina úředních procesů je papírových. Občané však dnes očekávají pohodlné a inovativní způsoby interakce s úřady, aby se jim dostalo služeb, které potřebují. Každý proces je navíc neustále hodnocen z hlediska rozpočtu a je stále těžší udržet údaje v bezpečí. Zastaralé papírové procesy mohou snižovat vaši schopnost poskytovat služby způsoby, které občané očekávají.

Xerox řešení automatizace pracovních procesů v oblasti veřejného sektoru pomohou všem úrovním veřejného sektoru spravovat dokumenty a záznamy zcela novým způsobem. Naše řešení pracovních postupů v oblasti veřejného sektoru jsou zárukou rychlého a účinného zpracování dokumentů, od automatizovaného směřování a digitálních depozitářů po integraci tabulek a sběr analytických údajů.

 

Automatizace pracovních procesů v oblasti místní samosprávy

Všechna naše řešení pro automatizaci pracovních procesů v oblasti místní samosprávy jsou navržena pro konkrétní procesy, jako je například posuzování elektronických plánů či posuzování majetku. Jedno však mají společné: Když se zbavíte papírování, veřejný sektor funguje lépe.

back of man's head looking at woman and pointing to tablet screen

Správa agendy

Automatizujte procesy papírování – od přípravy schůzí a jejich vedení po řízení návazných činností.

Zjistit více o správě agendy ›

closeup shot of finger hovering over tablet screen

Elektronická kontrola plánů

Automatizace pracovních procesů přináší digitalizaci kontroly a schvalování stavebních projektů a tento proces činí vysledovatelným a efektivnějším.

Více informací o elektronické kontrole plánů ›

closeup shot of hands holding a tablet and someone else pointing at something on the screen

Dostupné bydlení

Digitální depozitář žádostí a certifikací může zrychlit proces vyřizování stavebních povolení.

Více informací o dostupném bydlení ›

woman in business suit holding tablet and smiling at another woman

Žádosti o hodnocení nemovitostí

Zlepšete schopnost reagovat díky jednoduššímu a rychlejšímu procesu žádostí o hodnocení.

Porozumějte žádosti o hodnocení nemovitostí ›

side of stack of papers

Žádosti o výpisy z veřejných rejstříků

Digitalizujte dokumenty, abyste napomohli automatizaci žádostí podaných podle zákona o svobodném přístupu k informacím, správě otevřených záznamů a zvýšili transparentnost.

Více informací o žádostech o výpisy z veřejných rejstříků ›

back of man's head, sitting in front of computer screen on desk, with lamp on the left

Nápravné záznamy

Migrujte všechny papírové dokumenty a procesy do systému správy digitálního obsahu.

Více informací o nápravných záznamech ›

man and woman standing outside a home, holding a baby and looking at each other

Sociální bydlení

Snižte počet žádostí pomocí správy digitalizovaných dokumentů.

Více informací o sociálním bydlení ›

close up of man in holding a pen and flipping page

Soudní záznamy

Spravujte efektivně a bezpečně všechny dokumenty a procesy organizace.

Více informací o soudních záznamech ›

Řešení pro automatizaci pracovních procesů pro ústřední orgány státní správy

Naše řešení pro automatizaci pracovních procesů pro ústřední orgány státní správy zlepšují zpracování dokumentů. Službu občanům můžete výrazně změnit pouhou změnou způsobu správy informací.

side of stack of papers

Žádosti o výpisy z veřejných rejstříků

Automatizujte správu otevřených záznamů, a zvyšte tak transparentnost; digitalizujte dokumenty, aby se lépe ukládaly, lépe se k ním přistupovalo a lépe se sdílely.

Pochopte žádosti o výpisy z veřejných rejstříků ›

man sitting in front of computer with woman and another man looking at the monitor

Správa dokumentů

Převezměte elektronickou kontrolu nad správou dokumentů a poskytujte tak občanům lepší služby.

Více informací o správě dokumentů ›

Kontaktujte nás

Další informace o automatizaci pracovních procesů

Prohlédněte si soubory PDF, videa, grafy a další informace k tomuto tématu.

Sdílet: