Společnost Xerox byla ve zprávě MPS 2019 společnosti Quocirca jmenována lídrem trhu

Když přijde na poskytování hodnoty a inovace klientům prostřednictvím našich inteligentních služeb na pracovišti, je společnost Xerox i nadále lídrem na trhu plném konkurence. Tento fakt byl znovu potvrzen globálním výzkumným podnikem Quocirca, a to v poslední zprávě nesoucí název Prostředí řízených tiskových služeb 2019 – analýza poskytovatelů na globálním MPS trhu. Společnost Xerox si zachovala vedení ve vysoce konkurenčním segmentu, kam patří firmy jako Canon, HP Inc., Konica Minolta, Lexmark a Ricoh.

Zpráva uvedla: „Společnost Xerox je nadále lídrem na trhu a poskytuje jedno z nejširších portfolií pro kancelářská prostředí a prostředí produkčního tisku. Přepracované Xerox Inteligentní služby na pracovišti jsou skvělou ukázkou odhodlání neustále inovovat. Technologie ConnectKey navíc představuje klíčovou konkurenční výhodu.“

Klíčovou roli při zachování naší vedoucí pozice hrál vzestup digitalizace a cloudových technologií spolu s našimi významnými průniky do těchto oblastí prostřednictvím našich služeb a portfolia řešení.

Ve zprávě bylo uvedeno: „Aby vyhověla měnícímu se trhu, zaměřila se společnost Xerox na odlišení své nabídky nad rámec tradičních služeb řízeného tisku a zákazníkům pomáhala přeměnit jejich tiskovou infrastrukturu a zastaralé papírové procesy na digitálnější způsoby práce.“

Shrnutí zprávy si můžete přečíst zde (PDF, 1 MB)

Zpráva „Managed Print Services Landscape“, Quocirca, prosinec 2019

Graphic of "Managed Print Services Landscape" Quocirca, 2019

Hodnocení správy tiskových služeb společností Quocirca, 2019

Zákaznická základna: Při určování velikosti bublin symbolizujících velikost zákaznické základny byly zohledněny údaje od zákazníků a odhadované počty přístrojů ve správě.

Tato statistika představuje pohled firmy Quocirca na různé dodavatele tiskáren a kopírek, kteří nabízejí podnikové systémy MPS. Postavení dodavatele na trhu je symbolizováno velikostí bubliny, a to podle odhadu velikosti jeho zákaznické základny. Ke znázornění pozice dodavatele na trhu byly použity tyto kategorie:

  • Lídři trhu: Dodavatelé, kteří jsou na špici celého trhu co se strategické vize a šíře nabízených služeb týče. Lídři výrazně investovali do svého portfolia služeb a infrastruktury a dokáží spolehlivě zajistit i velké dodávky.
  • Významní dodavatelé: Dodavatelé se zavedenou a osvědčenou nabídkou, kteří mohou vykázat úspěchy u zákazníků.

Zdroj: Hodnocení správy tiskových služeb společností Quocirca („Quocirca Managed Print Services Landscape, 2019“), prosinec 2019

Vyžádejte další informace a zjistěte, jak může Správa tiskových služeb Xerox (Managed Print Services) pomoci i vám.

Kontaktujte nás

Inteligentní služby na pracovišti – zdroje

Inteligentní služby na pracovišti – další informace

Prohlédněte si naše soubory PDF, videa, grafy a další informace k tomuto tématu.

Sdílet: