Document Management

Zpracování dokumentových transakcí

Zpracování dokumentových transakcí

Pracovní tempo, jaké umožňují papírové dokumenty, už dnes nestačí. Co vám tedy brání v přechodu na digitální dokumentaci?

Pokud jste jako většina ostatních firem, nevíte, kde začít. Máte těch problémů tolik: zákazníci, kteří si žádají okamžitou odpověď; manuální, zastaralé procesy; nekompatibilní zdroje dat; kritické body pracovního postupu. Těžko říct, co řešit dříve.

Jsme tu ale my. Pomůžeme vám překonat strach ze změn a pořádně se do toho obout. Nejprve ale uděláme analýzu vaší firmy a připravíme plán, s nímž zpracování dokumentace náležitě zrychlíte.

Analýza pracovních postupů od Xeroxu

Našim zákazníkům už pomáháme dlouhou řadu let; umíme tedy posoudit, jak s dokumentací pracují a jak ji co nejlépe digitalizovat. Pomůžeme vám přesně posoudit současný stav, využít dostupné technologie a automatizovat pracovní postupy od začátku až do konce. Prvním krokem tedy bude posouzení vašich pracovních postupů, abychom zjistili, kterým z nich by automatizace prospěla. Při posouzení provedeme tyto kroky:

  • Zjistíme, změříme a zdokumentujeme aktuální procesy.
  • Zjistíme klíčové faktory pracovního cyklu.
  • Odhalíme třecí plochy a překážky na cestě k úspěšným změnám.
  • Vypracujeme plán, jak zavést efektivní proces.

Zpracování dokumentových transakcí od Xeroxu

Pomůžeme vám optimalizovat a automatizovat pracovní procesy, aby vám firma rostla, náklady klesaly a místo papírů nastoupily digitální dokumenty. Naše služby v oblasti zpracování dokumentových transakcí lze propojit s jinými řešeními pracovních postupů, specifickým pro váš obor, či s jinými pracovními procesy v podniku. Zde je, co umíme:

Zaznamenat: Zachytit informace z podatelny, z mobilních, elektronických a dalších zdrojů a promítnout je do organizačních postupů.

Transformovat: Zpracovat informace z celé řady kanálů pomocí naskenování dokumentů, klasifikovat a identifikovat, extrahovat to podstatné a výsledek ověřit – to vše k usnadnění navazujících pracovních procesů.

Zpracovat: Použít obchodní pravidla, která zajistí automatizaci opakovaných úkonů a nastavení front pro kontrolu, určení priorit a další nasměrování. Integrace se systémy ERP, CRM a systémy jiných subjektů.

Uchovávat: Transformovat procesy využívající papírovou dokumentaci pomocí řešení pro správu obsahu, čímž se zajistí ukládání, využívání a uchovávání dokumentů a digitálních obrázků podle požadavků klienta.

Poskytnout: Zajistit dostupnost informací v okamžiku potřeby, ať už je potřebuje operátor v telefonním centru, koncoví uživatelé v řešeních ERP, CRM či systémech jiných subjektů nebo třeba PR oddělení.

Příklady vylepšených procesů

Jakmile zavedete zpracování dokumentových transakcí, můžete se těšit na ekonomický přínos: úsporu nákladů, vyšší rychlost práce, růst příjmů i lepší podklady k rozhodování. Nejvíce podobných transformací provádíme pro naše klienty v těchto oblastech:

  • Příchozí podněty od zákazníků
  • Závazky a pohledávky
  • Správa zdravotní dokumentace
  • Zpětná konverze souborů

Případové studie

Podívejte se s námi na několik úspěchů, kterých dosáhli klienti využívající naše zpracování dokumentových transakcí.
Peněžní ústav
Nadnárodní elektrárenská společnost
Britská státní správa

Kontakty

+420 227 036 111
Spojte se s námi ›

Pochopení o Zpracování transakcí

Prozkoumejte PDF, videa, infografiky, a více.