Přejít na hlavní textKliknutím zobrazíte naše prohlášení o dostupnosti nebo nás můžete kontaktovat s dotazy ohledně dostupnosti.
Three co-workers standing together looking at printed documents

Ekologičtější produkční tisk

Pokud se vám podaří omezit svou uhlíkovou stopu, otevře se vám více obchodních příležitostí, získáte více zakázek – a prospěch mají všichni zúčastnění.

Kroky k ekologičtějšímu tiskařskému provozu

  • Zjistěte si, kde ubližujete životnímu prostředí a stanovte si cíle, jak tento vliv zmírnit. Zaveďte si ekologický systém řízení, používejte produkty s nižšími emisemi, netoxické tonery a inkousty vytvořené na bázi rostlinných materiálů.

  • Implementujte systém just-in-time a nabídněte tisk na požádání. Tiskněte dokumenty až tehdy, kdy je potřebujete – ušetříte místo v archivu i zdroje a ještě zredukujete odpad tvořený nepotřebnými dokumenty až o 30 %.

  • Zaveďte efektivnější metody práce. Program Xerox® FreeFlow® vám umožní automatizaci manuálních procesů, řízení veškerého tisku ve studiu a ještě přijímání zakázek a objednávek po webu.

  • Zasílejte materiály ke korektuře elektronicky. Zasílejte materiály ke korektuře emailem či po webu – ušetříte papír a poplatky za telefon, kurýra i poštovné,také emise, které by přepravní auto či letadlo vydávalo, a ještě zrychlíte spolupráci s klientem.

  • Zjistěte si, odkud pochází dodaný papír a použitý papír recyklujte. Nakupujte ekologičtější materiály, například papír s certifikací FSC a recyklované materiály. Po studiu rozmístěte koše na papír, který pak znovu využijte nebo předejte k recyklaci.

  • Osvojte si hospodárné využívání zdrojů. Recyklujte tonery a lahvičky od inkoustu, omezte spotřebu nebezpečných odpadů a volte vícenásobně použitelné nebo recyklovatelné obaly.

  • Nakupujte přístroje, které umožňují repasi nebo recyklaci. Právě tak jsou navrženy přístroje od Xeroxu.

  • Dbejte, abyste nakupovali od ekologicky šetrných dodavatelů. Zeptejte se jich, jak omezují dopady své činnosti na životní prostředí.

  • Upravujte materiály na míru. Doplňte své dokumenty o atraktivní zprávy, obrázky a grafiku, aby upoutaly pozornost čtenáře. Automatizujte produkci tiskových kampaní s individuálními zprávami, které motivují příjemce k odpovědi a mají menší pravděpodobnost, že skončí v odpadkovém koši.

Sdílet