Премини към основното съдържаниеClick to view our Accessibility Statement or contact us with accessibility-related questions.

Transform How You Work

How Xerox® ConnectKey® Technology transforms the printer into a smart workplace assistant

Infographic showing a laptop, smartphone, and tablet

Работната среда постоянно се развива. Технологиите и процесите, които са били често срещани преди пет или десет години, се считат за старомодни и остарели днес. В допълнение към развиващите се технологии, все повече съвременни младежи стават част от работната сила. Тези младежи са част от първото поколение, родено с цифровите технологии. Те са свикнали да бъдат мобилни, свързани и винаги онлайн. Те очакват всички процеси да са опростени и безпроблемни. Ако фирмите искат да останат конкурентни, те трябва да използват новите свръхмодерни технологии.

Нови, неочаквани начини за по-висока продуктивност

Xerox® ConnectKey®—New, Unexpected Ways to Be More Productive YouTube Video

Технологията Xerox® ConnectKey® е нашият отговор на променящата се офис среда. Това е днешният интелигентен помощник на работното място, който не просто копира, сканира,изпраща факс или отпечатва, но също така превежда, споделя и създава електронни документи чрез няколко лесни почуквания на екрана. Технологията ConnectKey прави всичко това със свързаност в облака. Сбогувайте се с разпръснатата информация, несвързаните процеси, изолираните периферни устройства и неструктурираната поддръжка.

Технологията ConnectKey се трансформира и адаптира към офиса и на всяко място, където служителите работят, давайки им свободата да бъдат по-продуктивни и решавайки новите предизвикателства пред бизнеса още от момента възникването им.

Infographic of a hand holding a smartphone in front of a Xerox VersaLink MFP
VersaLink C405 user interface

VersaLink® C405

Work the way you want, from any device, with multilevel security and connectivity to and from both the cloud and network-based locations.

ConnectKey Technology in Action

Co-workers writing on a white board

Streamline Workflow

Spend less time managing documents using a ConnectKey-enabled MFP and document-management software.

Nurse using a tablet

Create electronic documents

Read about how a hospital converts hard-copy records to digital and accesses them from the cloud.

Finger typing on the ConnectKey user interface, overlaid with an icon indicating a touchscreen

Use apps for tasks

See how a bank replaces time-intensive manual tasks with custom apps that speed processes.

ConnectKey Technology

Icon representing a tablet
Icon representing a cycle of printer, smartphone, cloud
Benchmark printer security - padlock icon
Managed Print Services icon showing a stack of papers, phone, and wifi signal
Icon representing apps on a smart device

Сподели