Създайте „зелен“ офис

Нашата отговорност към устойчивостта в Xerox включва и това да ви помогнем да намерите начин да работите по-интелигентно и по-бързо, като същевременно подобрявате финансовия резултат и околната среда. Споделяйте идеи с колеги и мениджъри във вашата компания, за да създадете „зелен“ офис и да превърнете устойчивостта в основа на вашата компания.

Осигуряване на устойчивост за нашите клиенти и операции (PDF)

Десет стъпки за „зелен“ офис

 1. Използвайте настройките по подразбиране и опционалните настройки, за да направите устройството автоматично
  Задайте настройките на драйвера за двустранен печат по подразбиране, с което автоматично ще печатате от двете страни на листа. Премахнете отметката от заглавната страница и ще избегнете ненужно отпечатване на лист. Ако искате другите хора да знаят, че това е вашето копие, изберете опцията за воден знак и можете да поставите инициалите си или някакъв друг видим индикатор на листа. Задайте режими на чернова и режими за пестене на тонер за отпечатъци, които не изискват високо качество.
 2. Избирайте енергоспестяващи принтери и мултифункционални устройства, които носят етикетите EPA Energy Star и EPEAT.
  Печатайте от двете страни на страницата или иначе казано - „двустранно“. Печатайте по няколко изображения на страница и само необходимото количество в момента, в който се нуждаете. Печатайте на хартия, сертифицирана по стандартите за опазване на горите, или използвайте рециклирана хартия.
 3. Изберете иновативни технологии за печат като патентования тонер на Xerox с технологията Emulsion Aggregation (EA). Тонерът с технологията EA предлага високо качество на изображението, голяма надеждност и ниска обща цена, тъй като намалява количеството тонер, необходимо за отпечатване на страница, и изисква по-ниска температура на фюзера. Това означава намаляване на потреблението на електроенергия и емисиите на CO2 в сравнение с обикновения тонер.
 4. Рециклирайте офис хартията и печатайте върху рециклирани хартии или сертифицирана от FSC хартия.
 5. Ангажирайте служителите си по забавен начин. Направете го конкурентно предизвикателство. Можете да го осъществите с инструмента Xerox Print Awareness. Инструментът повишава осведомеността на служителите за въздействието на техните решения за печат и предава „новините“ в офиса с помощта на функция за публикуване с възможност за персонализация.
 6. Сканирайте, за да активирате цифрови работни потоци. Чрез превръщането на ръчните, базирани на хартия процеси в ефективни цифрови процеси, ще спестите хартия, време и пари и ще намалите броя на грешките.
 7. Изпращайте използваните тонер касети на Xerox чрез нашата програма за рециклиране Green World Alliance, което предотвратява изхвърлянето на милиони касети на сметищата годишно. Можете дори да пакетирате от пет до 30 използвани касети в една кутия и да ни ги върнете.
 8. Въведете защитен печат за задържане на задания за печат на устройството, докато потребителят въведе ПИН код, за да ги изпрати за печат. Функция за време изтрива неизпратените за печат задания. Това предотвратява натрупването на забравени задания на устройството.
 9. Потърсете използвано или възстановено оборудване, ремонтирано, за да отговаря на оригиналните фабрични спецификации. То е тествано и проверено от техниците на Xerox и се предлага с гаранция. Купуването на ремонтирано оборудване ви спестява пари и предотвратява изхвърлянето на милиони килограми материал.
 10. Заменете старото си устройство за пари в брой, за нов принтер или мултифункционално устройство Xerox. Можем да изхвърлим старото ви устройство на правилното място или да ремонтираме частите, за да намалим отпадъка.