Корпоративна социална отговорност

Да живеем отговорно като граждани на света е неразделна част от нашето корпоративно наследство и затова ние се придържаме към идеалите за цялост, иновации и високи постижения във всичко, което правим. Чрез стратегическа трансформация на нашия бизнес през 2017 г. ние се устремихме към постигането на устойчив успех. Елате и вижте как продължаваме да помагаме на хората, общностите и света да се развиват и да преуспяват.

Научете как сме ангажирани и подкрепяме света, в който живеем и работим, като преразгледаме накратко нашия напредък в корпоративната социална отговорност за 2018 и 2019 година.
 
Прочетете Доклада за корпоративната социална отговорност за 2018 г. за по-задълбочен поглед в нашата история.

John V portrait

Послание от нашия Главен изпълнителен директор

Главният изпълнителен директор Джон Висентин представя доклада ни за Корпоративна социална отговорност за 2018 г. и обсъжда как иновациите, етичните бизнес практики и защитата на нашата планета стоят в основата на всичко, което правим.

Прочетете писмото на Главния изпълнителен директор

Резюме относно нашия напредък по отношение на Корпоративната социална отговорност за 2018 г.

Ние превръщаме инвестициите в технологични иновации и услуги, които помагат на нашите клиенти да бъдат по-продуктивни, по-печеливши и по-конкурентоспособни. Осъществяваме бизнес дейността си, водени от същите ценности, които основателят на компанията е положил преди десетилетия. Прегледайте резюмето относно нашия напредък по отношение на Корпоративната социална отговорност за 2018 г., за да научите повече за начина, по който развиваме нашия бизнес етично, по екологичен и социално отговорен начин, за да помогнем на нашите клиенти, да дадем увереност на нашите служители и да защитим нашата планета.

Научете повече

Опазване на планетата

Защитата на околната среда е част от нашата същност и от начина, по който осъществяваме бизнеса си. От десетилетия управляваме нашите операции отговорно и предлагаме продукти и услуги, които помагат на нашите клиенти и на планетата.

Вижте нашия ангажимент за устойчиво развитие

family on bridge

Архив на Корпоративна социална отговорност

Погледнете предишните ни доклади за Корпоративна социална отговорност.

Посетете архивите

Нашите ангажименти

Ние следим нашите социални и екологични отговорности, и сме ангажирани да управляваме бизнеса си по начин, който има положително въздействие върху света.