Глобално гражданство

Отговорността за глобално гражданско поведение като глобален гражданин е неразривна част от нашето наследство. Ние поддържаме най-възвишени идеали на цялост, иновации и високи постижения във всичко, което правим. Чрез насърчаване на програмата за холистично гражданство, ние облагодетелстваме хората, общностите и планетата, и също създаваме нещо ценно за служителите на Xerox, нашите клиенти и нашите акционери. Това, което има значение за тях, има значение и за нас. Елате и вижте как изпълняваме нашите ангажименти.

Опазване на планетата

Защитата на околната среда е част от нашата същност и в начина, по който правим бизнес. От десетилетия управляваме нашите операции отговорно и предлагаме продукти и услуги, които помагат на нашите клиенти и на планетата.

Околна среда и устойчиво развитие

Архив на докладите за глобално гражданство

Погледнете предишните доклади за глобално гражданство. Докато бизнесът ни се развиваше през годините, нашите основни ценности и отговорности останаха непроменени.

Вижте архива на докладите за глобално гражданство

Нашите отговорности

Ние напълно приемаме нашите социални и екологични отговорности, и сме ангажирани да управляваме бизнеса си по начин, който има положително въздействие върху света.