Премини към основното съдържание Click to view our Accessibility Statement or contact us with accessibility-related questions.

Открийте портфолиото на производственото решение „Отвъд CMYK“.

ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА РАБОТНИ ПОТОЦИ

Преобразуване на текст в звук. Разполагайте със съдържанието си в движение.

Man with headphones and tablet
ПРОИЗВОДСТВЕН ПЕЧАТ

Директна поща: бъдеще на възможностите.

Услуги

Планирайте завръщането на работното място с приложението Xerox® Team Availability.

Photo of green leaves

Сподели